Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "401" Status: Unauthorized: Unauthorized<html> <head><title>401 Authorization Required</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>401 Authorization Required</h1></center> <hr><center>nginx/1.14.1</center> </body> </html> .

Benved

Giftinformation
Benved, Euonymus europaeus

Euonymus europaeus, benved.
Hela växten innehåller bittra giftämnen. De lysande röda bären kan locka barn att smaka och kan orsaka allvarliga förgiftningar, eftersom fröna innehåller starka hjärtglykosider. Plantera aldrig benved intill lekplatser!

    

Euonymus fortunei, benved, frukt
Euonymus fortunei, benved, frukt

Euonymus europaeus, benved
Euonymus europaeus, benved

Euonymus europaeus, benved
Euonymus europaeus, benved