Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "500" Status: Server Error: Server Error{"responseHeader":{"status":500,"QTime":34},"response":{"numFound":21987,"start":0,"maxScore":0.09227751,"docs":[{"item_id":"23602","score":0.09227751},{"item_id":"1206","score":0.074105844},{"item_id":"12429","score":0.06613794},{"item_id":"29304","score":0.060728133}]},"error":{"metadata":{"error-class":"org.apache.solr.common.SolrException","root-error-class":"org.apache.solr.common.SolrException"},"msg":"Unable to compute facet ranges, facet context is not set","trace":"org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:155)\n\tat org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2082)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:670)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:458)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:225)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:183)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1652)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:585)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)\n\tat org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:577)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:223)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:110)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97)\n\tat org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257)\n\tat org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:540)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555)\n\tat java.lang.Thread.run(Unknown Source)\n","code":500}} .

Visningsträdgården Ulriksdal på Kivik, Österlen

  • Trädgård

Under senare halvan av 1800-talet planterades många exotiska träd i den cirka fyra tunnland stora trädgården. Kvarndamm med lusthus och stora Rhododendronbuskage, porlande bäck, stenpartier, perennarabatter och köksträdgård är nu centrala inslag i denna annorlunda privata trädgård på Österlen.

"På eftermddagen gingo vi ut i trädgården och betraktade bersåer, kiosker, utländska träd och blommor, dammen med de stora guldfiskarne och bäcken med forellerna. Och sedan ned öfver ängarne till stensättningar och gamla flodbäddar, märkvärdigheter af många slag inom djur-, växt- och stenriket, hvarom min värd visste fullständigt besked! En högst intressant trakt hade jag kommit till, en nejd, dit arkeologer, geologer, entomologer och botanister åter och åter vallfärda."

Så beskriver H. Fröding i Svenska Turistföreningens Årsskrift från 1899 ett besök hos Oscar Areschough på Ulriksdals trädgård på Kivik, Österlen.

Sedan vi, Carina och Thord, fick förmånen att ta över denna sekelskiftesdröm för 18 år sedan har vår ambition varit att åter skapa en trädgårdsmiljö dit intresserade kan 'åter och åter vallfärda'. Väl medvetna om det kulturella arvet har vi varsamt utvecklat och förnyat den fyra tunnland stora trädgården som består av flera olika rum.

Ett centralt parti i trädgården är den gamla kvarndammen med kiosken på ön. Runt dammen frodas perenner och under Rhododendronen allehanda surjordsväxter.

Här finns också stenpartier, perennarabatter, köksträdgård och en fruktodling med många olika sorter. Woodlandet domineras av julrosor och liljeväxter. På våren skimrar gräsmattorna i blått, vitt och gult av vårens alla lökväxter.

Runt trädgården Ulriksdal på Kivik har vi samlat olika trädgårdsaktiviteter:

  • Visningsträdgård för bokade grupper och enligt vårt program
  • Kurser för trädgårdsälskare
  • Specialplantskola med julrosor samt ovanliga träd och buskar
  • Trädgårdsbutik med ändamålsenliga och vackra redskap och tillbehör.

Välkommen att besöka oss!

Visningar av trädgården endast enligt kalendarium samt för grupper efter förhandsbokning.

Hemsida: http://www.edafos.se/tradgard
E-post: carina.larsson@edafos.se
tel 0414-706 10
fax 0414-712 90 

Adress
Edafos AB
Ulriksdal
277 31 Kivik