Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "500" Status: Server Error: Server Error{"responseHeader":{"status":500,"QTime":31},"response":{"numFound":19419,"start":0,"maxScore":0.67079705,"docs":[{"item_id":"3077","score":0.67079705},{"item_id":"622","score":0.44469202},{"item_id":"537","score":0.39027926},{"item_id":"2859","score":0.22697929}]},"error":{"metadata":{"error-class":"org.apache.solr.common.SolrException","root-error-class":"org.apache.solr.common.SolrException"},"msg":"Unable to compute facet ranges, facet context is not set","trace":"org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:155)\n\tat org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2082)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:670)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:458)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:225)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:183)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1652)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:585)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)\n\tat org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:577)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:223)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:110)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97)\n\tat org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257)\n\tat org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:540)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555)\n\tat java.lang.Thread.run(Unknown Source)\n","code":500}} .

Vindtåliga buskar och träd

  • Trädgård

På Odla.nu får vi många frågor om buskar och träd som tål vind och gärna även salt, alltså växter för strandnära lägen och för öppna platser. Här listar jag buskar och träd som kan klara sådana lägen och som kan användas till läplantering och som vindfång.

Vildapel på ett vindpinat läge intill havet på Hönö.
Foto: Sylvia Svensson
Vildapel på ett vindpinat läge intill havet på Hönö. Foto: Sylvia Svensson

Av Sylvia Svensson

Vind- och salttåliga buskar

Häckberberis, Berberis thunbergii, zon 5 Havtorn, Hippophae rhamnoides, kanske de nya sorterna 'Lotta' & 'Svenne' zon 7 Häckkaragan, Caracana arborescens, zon 8 Slån, Prunus spinosa, zon 5 Måbär, Ribes alpinum, zon 7 Oxel, Sorbus intermedia, zon 6 Silverbuske, Elaeagnus commutata, smalbladig silverbuske, E. angustifolia, zon 4 Rosenkvitten, Chaenomelis japonica, zon 4 Vresros, Rosa rugosa med sorter, (upp till zon 6 beroende på sort) Rosentamarisk, Tamarix pentandra, zon 2 Häggmispel, Amelanchier, (upp till zon 7 beroende på art och sort)

Vindtåliga träd

Björkar av olika sorter, som Betula pendula, vårtbjörk (upp till zon 7 beroende på sort) Hästkastanj, Aesculus hippocastanum zon 4 Gullregn, Laburnum, med arter och sorter, zon 5 Ginnalalönn, Acer tataricum ssp. ginnala, zon 5 Naverlönn, Acer campestre, zon 3(4) Tysklönn, Acer pseudoplatanus, zon 3 Fågelbär, Prunus avium, zon 5 Hagtorn, som trubbhagtorn Crataegus monogyna, och de andra småbladiga arterna, (upp till zon 5 beroende på sort) Askar, Fraxinus exelsior med sorter (upp till zon 5 beroende på sort) Smalbladig ask, F. angustifolia, zon 3 Manna-ask, Fraxinus ornus, zon 3 Klippal, Alnus glutinosa, zon 5 Avenbok, Carpinus betulus, zon 4 Häggmisplar, t ex prakthäggmispel, Amelanchier lamarckii, går att forma till småträd, zon 5 Rönnar, Sorbus, med sorter, (upp till zon 7 beroende på sort) Ullungrönn, Sorbus 'Dodong', zon 4 Vitoxel, Sorbus aria med sorter zon 4 Japansk zelkova, Zelkova serrata, zon 3 Bäralm, Celtis occidentalis, zon 3 Vitpil, Salix alba med sorter samt klotpil, S. fragilis ’Bullata’ (upp till zon 7 beroende på sort) Svarttall, Pinus nigra, zon 4 Päron, Pyrus communis med sorter, zon 4 Vildapel, Malus sylvestris, zon 5 Ek, Quercus robur, zon 4 Poppel, Populus nigra med sorter, zon 4 Skogslind, Tilia cordata med sorter som ’Erecta’, zon 4 Bohuslind, Tilia platyphyllos ’Örebro’, zon 4(5)

Träd som tål salt, passar intill en saltad väg eller vid havet

Naverlönn, Acer campestre zon 4 Skogslönn, Acer platanoides zon 5 Gudaträd, Ailanthus altissima (zon 1) Italiensk al, Alnus cordata (zon 2) Klippal, Alnus glutinosa (Zon 5) Gråal, Alnus incana (zon 6) Vårtbjörk, Betula pendula med sorter (upp till zon 7 beroende på sort) Turkhassel, Corylus colurna (zon 4) Ask, Fraxinus exelsior med sorter (upp till zon 5 beroende på sort) Platan, Platanus x hispanica (syn. P. aceriifolia) (zon 2) Silverpoppel, Populus alba (zon 4) Kanadapoppel, Populus x canadensis ’Robusta’ (zon 4) Svartpoppel, Populus nigra med sorter (zon 4) Kinesisk poppel, Populus simonii med sorter (zon 4) Bergek, Quercus petraea zon 4 Skogsek, Quercus robur zon 4 Rödek, Quercus rubra zon 4 Robinia, Robinia pseudoacacia zon 2 Vitoxel, Sorbus aria med sorter (zon 4) Rönn, Sobus aucuparia zon 6 Parklind, Tilia x europaea (upp till zon 5 beroende på sort) Alm, Ulmus med arter och sorter (upp till zon 4 beroende på sort)