Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "500" Status: Server Error: Server Error{"responseHeader":{"status":500,"QTime":53},"response":{"numFound":28500,"start":0,"maxScore":0.4337585,"docs":[{"item_id":"3638","score":0.4337585},{"item_id":"6848","score":0.29937962},{"item_id":"29800","score":0.266333},{"item_id":"14452","score":0.21435337}]},"error":{"metadata":{"error-class":"org.apache.solr.common.SolrException","root-error-class":"org.apache.solr.common.SolrException"},"msg":"Unable to compute facet ranges, facet context is not set","trace":"org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:155)\n\tat org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2082)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:670)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:458)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:225)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:183)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1652)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:585)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)\n\tat org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:577)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:223)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:110)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97)\n\tat org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257)\n\tat org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:540)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555)\n\tat java.lang.Thread.run(Unknown Source)\n","code":500}} .

Vildvin – användbart, vackert och frodigt!

  • Trädgård

Vildvin, Parthenocissus, är otroligt användbara klätterväxter med enastående höstfärger. Med sin växtkraft kan de klä in hela husfasader i grönska. På en pergola eller ett lövtak är de givna, men de kan också användas till att täcka slänter eller klippväggar.

På en altan eller uterum i söderläge blir det lätt alltför soligt och hett. Här kan vildvin i form av ett lövtak ge behaglig skugga. Foto: Katarina Hansson
På en altan eller uterum i söderläge blir det lätt alltför soligt och hett. Här kan vildvin i form av ett lövtak ge behaglig skugga. Foto: Katarina Hansson
Klättervildvinet, _Parthenocissus quinquefolia_, harmonierar med det vackra fönstret. Foto: Lars Forslin
Klättervildvinet, _Parthenocissus quinquefolia_, harmonierar med det vackra fönstret. Foto: Lars Forslin
Vanligt vildvin, _Parthenocissus vitacea_, klänger på ett vackert räcke. Foto: Lars Forslin
Vanligt vildvin, _Parthenocissus vitacea_, klänger på ett vackert räcke. Foto: Lars Forslin
Vanligt vildvin, _Parthenocissus vitacea_, klär in en pergola. Vackert! 
Foto: Lars Forslin
Vanligt vildvin, _Parthenocissus vitacea_, klär in en pergola. Vackert! Foto: Lars Forslin
Rådhusvin bildar med tiden grova stockar. Foto: Lars Forslin
Rådhusvin bildar med tiden grova stockar. Foto: Lars Forslin
Klättervildvin,_Parthenocissus quinquefolia_, som marktäckare. 
Foto: Lars Forslin
Klättervildvin,_Parthenocissus quinquefolia_, som marktäckare. Foto: Lars Forslin

Av Lars Forslin, Colour Your Life

Klätterväxter är fantastiskt användbara i trädgården. Med vildvin kan man utnyttja ytor som annars hade varit tomma och sterila och få dem att prunka! Husväggar är kanske det första man tänker på, men möjligheterna är många fler: murar, staket, plank, stuprör, räcken, lyktstolpar, vajrar, pergolor, uterum, tak, klippor, stenar och berghällar är några förslag som kanske kan stimulera fantasin.

Vildvin som marktäckare

Vildvin är en utmärkt marktäckare och kan täcka in stora slänter med ganska få plantor, om marken är väl solbelyst. I skuggigare lägen täcks marken inte fullständigt, men vackra slingor ringlar sig dekorativt fram och på hösten ger de sig tillkänna med sina lysande orangeröda höstfärger.

Vill man täcka in stora ytor så bör man se till att rötterna har möjlighet att breda ut sig. Vill man begränsa vildvinets slutliga storlek så kan man tvärtom se till att plantera det i en avgränsad jordficka.

Vildvin utmärkt i stadsmiljö

Vildvinen är friska, härdiga, förnöjsamma och lättodlade på alla sätt. Faktiskt något av de mest lättodlade och samtidigt mest dekorativa växer som finns. Inte att undra på att populariteten är stor. Även i stadens stenöken kan vildvinet slå rot vid en husfasad och ge den ett mjukare intryck samtidigt som luften renas. Ljuden i gatumiljön dämpas också effektivt av vildvinsklädda fasader.

Dekorativa unga skott

Något som är ytterst dekorativt hos vildvin är när de unga skotten hänger ned från pergolor och portaler. De bildar liksom draperier och ger riktig djungelkänsla. Ja, vildvin är ju definitionsmässigt lianer, alltså vedartade klängväxter. En uteplats med en pergola inklädd med vildvin blir en lummig oas där omgivningens störande buller och brus dämpas avsevärt. Svårare än så behöver det inte vara att skapa en lummig fristad i sin trädgård.

Skadligt eller nyttigt för husfasaden?

Att vildvin är dekorativt på en husfasad i större eller mindre utsträckning är nog de flesta överens om. Men det råder delade meningar om huruvida vildvin kan skada husfasader. Somliga menar att vildvin kan skada till exempel puts, medan andra tvärtom hävdar att vildvin tvärtom skyddar husfasaden genom att den inte utsätts för regn, obarmhärtigt solsken och snabba temperaturförändringar.

Sol- eller skuggsida

Det kan vara så att på den soliga sidan är det endast liten risk för skador, eftersom när solen ligger på så torkar eventuell fukt upp, medan på en norrsida, där man ofta har problem med algpåväxt om det är ett instängt läge, så kan vildvin försena upptorkning och förvärra algpåväxt. Den vackra höstfärgen visar sig främst på solsidan och det är väl ytterligare ett argument för att strunta i vildvin på skuggsidan.

Sten, puts eller trä

Sten- och tegelväggar är förmodligen det säkraste underlaget för vildvin; puts kan vara något känsligare även om det på en riktigt utförd puts inte ska vara några problem. För trä bör man kanske hålla sig till den soliga sidan men man får vara beredd på att stålborsta fasaden innan den ska målas om, vilket då i och för sig kan göras mer sällan eftersom vildvinet skyddar färgen mot solljus som bryter ner den.

Självklättrande vildvin

Vissa sorter av vildvin är självklättrande och det är dessa man ser klättra direkt på husfasaden. Deras klängen har i änden en liten häftplatta som utvecklas när klänget kommer i kontakt med ett lämpligt underlag. Då växer plattan fram och utsöndrar lite kalklösning (krita) som när den torkar sitter ordentligt fast i underlaget. Vill man avlägsna vildvin som sitter mycket fast och man är rädd att puts ska ramla av väggen, så kan man kapa rankorna ett år innan det är dags att ta ner dem. Då hinner klängena brytas ner en del och lossnar lättare från väggen. Själva sugskivorna blir dock i stor utsträckning kvar.

Pergola skyddar väggen

För den som oroar sig eller om man inte vill ha besvär med borstning eller blästring av vägg som ska målas om så kan lösningen vara att sätta en spaljé över väggen och så plantera den art av vildvin som inte är självklättrande (se Vildvin – odling, skötsel och sortval. Vanligt vildvin klättrar enbart med sina klängen och håller sig därför till spaljén man tillhandahåller.

Läs mer

Vildvin – odling, skötsel och sortval