Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Växter hjälper mot dåligt inomhusklimat

Växterna kan inte bara rena luften från gifter utan de kan även öka luftfuktigheten, vilket bara är en fördel under eldningssäsongen. Och just nu är forskarna i full färd med att försöka dokumentera att växter även är ett bra medel mot stress.

Växter är inte bara till prydnad. Vår användning av växter i hemmet och på jobbet har i allt högre grad blivit föremål för intensiv forskning eftersom det efterhand kommit så många rapporter som enhälligt drar slutsatsen att vi kan påverka inomhusklimatet med hjälp av växter.

Eliminerar skadliga gifter från luften
Det har dokumenterats att ett antal växter har särskilda egenskaper när det gäller att rena luften från gifter som utsöndras från bland annat moderna möbler och byggmaterial. Plast och lim från exempelvis spånskivor och lacker är ett par av de stora syndabockarna som sprider formaldehyd, xylen, bensen och fenol i hemmet. Undersökningar har visat att ett enda exemplar av Chlorophytum, Ficus benjamina eller Epipremnum kan eliminera den högsta tillåtna halten formaldehyd i ett 50 kubikmeter stort rum på 1½ timme.

Luften renas genom att växten upptar, neutraliserar och omvandlar luftens koldioxid till syre via sina blad. Ju större växten är och ju snabbare den växer, desto bättre är dess förmåga att förbättra inomhusklimatet.

Växter avger fukt till torr luft
När växten avger syre avger den samtidigt fukt till luften. Den relativa luftfuktigheten i ett rum bör ligga mellan 25 och 60 procent - lägst på vintern och högst på sommaren. Fast när vi höjer värmen på vintern blir luften oftare torrare än det rekommenderade värdet. Det kan orsaka röda ögon, irritation och sveda i hud, näsa och hals.

Hög rumstemperatur påverkar dessutom koncentrationsförmågan - både sommar och vinter. Då kan man använda växter för att reglera temperaturen - luftreningen leder nämligen till att luftens temperatur faller.

Flera växter - färre sjukdagar
Den norska forskaren Tove Fjeld har i en undersökning tittat närmare på de anställdas hälsa och sjukfrånvaro på en arbetsplats där halva kontoret inreddes med växter medan den andra hälften saknade växter. Resultatet är att bland de anställda som omgavs av växter minskade de vanligaste sjukdomarna med 52 procent – förkylning, influensa, huvudvärk, andfåddhet och hudirritationer. Sjukfrånvaron minskade från 17 till 6 procent.

Den norska forskaren genomförde även experiment i ett shoppingcenter där 70 procent av besökarna tyckte att förvandlingen till ett "grönområde" gav bättre atmosfär. Och det ledde i sin tur till att antalet besök ökade med 50 procent.

Den senaste i raden av forskare som vill försöka dokumentera växternas betydelse för vårt välbefinnande är cand.hort. PhD Janni Bjerregaard Lund från AgroTech A/S, Institut for Jordbrugs- & Fødevareinnovation.

"Det har länge varit känt att trädgårdsarbete påverkar den mentala hälsan positivt. Nu har forskarna börjat intressera sig för inomhusmiljön och växternas gynnsamma inverkan på exempelvis vår stressnivå - och därmed även på välbefinnandet i allmänhet."

En undersökning genomförd av Marta Gruca från institutet för lantbruksvetenskap vid Köpenhamns universitet ger kanske en vink om resultatet. Hälften av en grupp biblioteksbesökare upplevde att gröna växter i läsesalen gjorde att de kopplade av mer. 87 procent uppgav att de mådde bättre när de omgavs av växter.


Chlorophytum comosum


Chlorophytum comosum


Chlorophytum comosum


Ficus benjamina


Epipremnum pinnatum

Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svarPresentkort
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2024 Odla.nu i Sverige AB