Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 399kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Vad betyder E-märkning och E-planta?

Varumärket ’E-planta’ är en kvalitetsmärkning av träd och buskar utvalda för svenskt klimat. Även virusfria (certifierade) fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning.

Texten kommer från E-plantas hemsida

E-plantsystemet är en kvalitetsmärkning för träd och buskar

E-plantsystemet - förbättring och förnyelse 
E-plantor är resultatet av ett helt system som omfattar urval, testning och introduktion av växter – E-plantsystemet. ’E-planta’ är en kvalitetsbeteckning på träd och buskar utvalda för svenska klimatförhållanden. 

Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) äger varumärket E-planta. E-plantsystemet har utvecklats av en arbetsgrupp för plantskoleväxter vid EPS. Denna expertgrupp har bred kompetens med representanter från forskning/försök, EPS, plantskolor och växtanvändare i offentlig verksamhet och fritidsodling. Programgruppen står för urvalet av E-märkta växter. 

Flertalet av växterna är framtagna inom olika projekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Ett samarbete med det norska E-plantsystemet har medfört att även några växter utprovade i Norge har E-märkts. 

Plantskolorna har bildat en ekonomisk förening för att långsiktligt skapa resurser till framtagning av nya E-plantor och till marknadsföring. Föreningen heter E-planta ek. för. (’E-gruppen´) och består av 21 svenska E-plantproducenter. Föreningen stödjer det försöks- och forskningsarbete som krävs för att få fram nya E-plantor. 

E-plantor märks! 
E-plantorna är märkta med ett stort ’E’ efter det latinska namnet och ofta finns E-logon tryckt på etiketten. Vid leverans av E-plantor i parti medföljer ett numrerat E-certifikat. Certifikatet garanterar växternas E-status. 

Hårda krav för E-plantor 

Barrotade perenner
Barrotade Perenner
Handla nu

För att en växt ska bli godkänd som E-planta måste den uppfylla höga krav på odlingsvärde, art/sortäkthet samt sundhet. Provodling sker på olika platser i landet (bl a försöksstationer vid SLU) och ger underlag för zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar. 

E-plantproducenterna måste följa strikta produktionsregler för att få använda varumärket E-planta. De ska bl a kunna styrka E-plantornas rätta ursprung. Företagens hantering och produktion av E-plantor kontrolleras av Statens Jordbruksverk. 

Bevarande av genetisk kvalitet 
E-plantor är art- resp. sortäkta. De genetiska egenskaperna säkras genom högt ställda krav på utgångsmaterial och produktionssätt: 

Fröförökade E-plantor 
Endast frö från utvalda och godkända svenska frökällor får användas. För att bevara frökällan och säkerställa kontinuerlig frötillgång har fröplantager anlagts. Fröproduktion. 

Vegetativt förökade E-plantor 
Ursprungsplantorna bevaras i klonarkiv. De E-plantproducenter som arbetar med sticklingsförökning har egna moderkvarter med ursprung från klonarkivet. 

E-plantor ger kontinuerlig tillgång på växtmaterial med kända egenskaper. Därmed erhålls samma växttyp vid inköp från olika E-plantleverantörer eller då komplettering sker något år efter plantering. 

E-märkta fruktträd 
Ett 60-tal virusfria E-märkta fruktträd (=certifierade) marknadsförs med varumärket E-planta. Vid produktionen utgår man från virusfritt förökningsmaterial vilket ger fruktträd med bättre motståndskraft mot sjukdomar. 

Sjukdomstestning 
Alla E-märkta fruktträd är testade och sjukdomsfria. Alla de E-märkta prydnadsväxterna är inte ännu inte sjukdomstestade. Det pågår dock ett omfattande arbete med att sjukdomstesta modermaterial och frökällor för att på sikt kunna införa en certifierad produktion av E-plantor. 

Fördelar med E-plantor 
- Utvalda för svenskt klimat 
Växterna är anpassade till svenskt klimat, risken är mindre för vinterskador. 

- Provodlade i Sverige 
Provodling på flera platser ger säkrare zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar. 

- Svenskproducerade 
Kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med klimatet där de ska planteras.

- Art- resp. sortäkta 
Endast godkända frökällor och moderplantor får användas. Du får samma växt när du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor. 

- Friska plantor 
Växter från sunt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
Erbjudanden, nyheter och inspiration varje vecka!
Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svar
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/
Klarna
Gå till https://www.postnord.se/
Postnord
© 2021 Odla.nu i Sverige AB