Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "500" Status: Server Error: Server Error{"responseHeader":{"status":500,"QTime":99},"response":{"numFound":24996,"start":0,"maxScore":0.47602907,"docs":[{"item_id":"3188","score":0.47602907},{"item_id":"1766","score":0.37843174},{"item_id":"1403","score":0.3669819},{"item_id":"2050","score":0.27531064}]},"error":{"metadata":{"error-class":"org.apache.solr.common.SolrException","root-error-class":"org.apache.solr.common.SolrException"},"msg":"Unable to compute facet ranges, facet context is not set","trace":"org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:155)\n\tat org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2082)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:670)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:458)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:225)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:183)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1652)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:585)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)\n\tat org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:577)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:223)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:110)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97)\n\tat org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257)\n\tat org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:540)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555)\n\tat java.lang.Thread.run(Unknown Source)\n","code":500}} .

Vad betyder E-märkning och E-planta?

  • Trädgård

Varumärket ’E-planta’ är en kvalitetsmärkning av träd och buskar utvalda för svenskt klimat. Även virusfria (certifierade) fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning.

Texten kommer från E-plantas hemsida 

E-plantsystemet är en kvalitetsmärkning för träd och buskar

E-plantsystemet - förbättring och förnyelse 
E-plantor är resultatet av ett helt system som omfattar urval, testning och introduktion av växter – E-plantsystemet. ’E-planta’ är en kvalitetsbeteckning på träd och buskar utvalda för svenska klimatförhållanden. 

Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) äger varumärket E-planta. E-plantsystemet har utvecklats av en arbetsgrupp för plantskoleväxter vid EPS. Denna expertgrupp har bred kompetens med representanter från forskning/försök, EPS, plantskolor och växtanvändare i offentlig verksamhet och fritidsodling. Programgruppen står för urvalet av E-märkta växter. 

Flertalet av växterna är framtagna inom olika projekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Ett samarbete med det norska E-plantsystemet har medfört att även några växter utprovade i Norge har E-märkts. 

Plantskolorna har bildat en ekonomisk förening för att långsiktligt skapa resurser till framtagning av nya E-plantor och till marknadsföring. Föreningen heter E-planta ek. för. (’E-gruppen´) och består av 21 svenska E-plantproducenter. Föreningen stödjer det försöks- och forskningsarbete som krävs för att få fram nya E-plantor. 

E-plantor märks! 
E-plantorna är märkta med ett stort ’E’ efter det latinska namnet och ofta finns E-logon tryckt på etiketten. Vid leverans av E-plantor i parti medföljer ett numrerat E-certifikat. Certifikatet garanterar växternas E-status. 

Hårda krav för E-plantor 
För att en växt ska bli godkänd som E-planta måste den uppfylla höga krav på odlingsvärde, art/sortäkthet samt sundhet. Provodling sker på olika platser i landet (bl a försöksstationer vid SLU) och ger underlag för zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar. 

E-plantproducenterna måste följa strikta produktionsregler för att få använda varumärket E-planta. De ska bl a kunna styrka E-plantornas rätta ursprung. Företagens hantering och produktion av E-plantor kontrolleras av Statens Jordbruksverk. 

Bevarande av genetisk kvalitet 
E-plantor är art- resp. sortäkta. De genetiska egenskaperna säkras genom högt ställda krav på utgångsmaterial och produktionssätt: 

Fröförökade E-plantor 
Endast frö från utvalda och godkända svenska frökällor får användas. För att bevara frökällan och säkerställa kontinuerlig frötillgång har fröplantager anlagts. Fröproduktion. 

Vegetativt förökade E-plantor 
Ursprungsplantorna bevaras i klonarkiv. De E-plantproducenter som arbetar med sticklingsförökning har egna moderkvarter med ursprung från klonarkivet. 

E-plantor ger kontinuerlig tillgång på växtmaterial med kända egenskaper. Därmed erhålls samma växttyp vid inköp från olika E-plantleverantörer eller då komplettering sker något år efter plantering. 

E-märkta fruktträd 
Ett 60-tal virusfria E-märkta fruktträd (=certifierade) marknadsförs med varumärket E-planta. Vid produktionen utgår man från virusfritt förökningsmaterial vilket ger fruktträd med bättre motståndskraft mot sjukdomar. 

Sjukdomstestning 
Alla E-märkta fruktträd är testade och sjukdomsfria. Alla de E-märkta prydnadsväxterna är inte ännu inte sjukdomstestade. Det pågår dock ett omfattande arbete med att sjukdomstesta modermaterial och frökällor för att på sikt kunna införa en certifierad produktion av E-plantor. 

Fördelar med E-plantor 
- Utvalda för svenskt klimat 
Växterna är anpassade till svenskt klimat, risken är mindre för vinterskador. 

- Provodlade i Sverige 
Provodling på flera platser ger säkrare zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar. 

- Svenskproducerade 
Kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med klimatet där de ska planteras.

- Art- resp. sortäkta 
Endast godkända frökällor och moderplantor får användas. Du får samma växt när du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor. 

- Friska plantor 
Växter från sunt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare.