Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Trädgården och miljön

Miljötemat i Trädgårdsaktuellt fortsätter. Den här gången handlar det om gräsklipparen som bullrar och släpper ut avgaser.

Trädgården och miljön - gräsklipparen från Hemträdgården 3 -2005.

Det finns en hel del små och stora motordrivna redskap för att underlätta trädgårdsarbetet. Häcksaxar, grästrimmers, gräsklippare, kompostkvarnar... Vilka redskap och hur mycket vi använder dem är förstås väldigt individuellt, men i topp kommer nog ändå gräsklipparen. Utsläppen från bensindrivna gräsklippare bidrar till miljöproblemen men främst drabbar det användaren själv - och när det gäller bullret inte minst grannarna.

Var rädd om hälsan
Hur många bensingräsklippare det finns i Sverige är svårt att säga, men nog rör det sig om dryga miljonen. Sett över året används gräsklipparna inte så mycket och man kan tycka att deras utsläpp är en liten del jämfört med t.ex. biltrafikens. Men den som är rädd om sin egen hälsa gör ändå klokt i att tänka över gräsklipparvalet. Användaren själv står mitt i utsläppen och är direkt utsatt. Även människor i närheten riskerar att andas in avgaserna - gräsklippning sker sommartid när vi vistas mycket utomhus och ofta i tätbebyggda områden. Ytterligare en aspekt är att de många små valen vi gör i vardagslivet har större betydelse än man tror när det gäller påverkan på miljön. Till exempel att välja en miljöanpassad maskin.

Vad finns i avgaserna?
Uppmärksammade ämnen i avgaserna från gräsklippare är främst kväveoxider och kolväten (eller flyktiga organiska ämnen som de egentligen ska kallas). De är hälsoskadliga på olika sätt för människor, bl.a. genom att vara irriterande för andningsorganen och genom att de kan vara cancerframkallande. De är samtidigt skadliga för växter och djur. Ämnena kan vara giftiga i sig men även delta i reaktioner med andra ämnen och på så vis bilda nya föroreningar. Marknära ozon är ett sådant skadligt ämne som bildas genom att kolväten och kväveoxider reagerar med varandra.

Partiklar är en annan luftförorening som finns i avgaser (dock främst från dieselfordon) och deras hälsoeffekt har börjat uppmärksammats alltmer. Små partiklar förs långt ner i lungorna och dessutom kan olika hälsofarliga ämnen fästa på deras yta.

Koldioxid bildas vid all förbränning av kolhaltiga bränslen. Den är ofarlig i sig men är en ”växthusgas”, dvs. bidrar till den globala uppvärmningen såvida man inte kör på förnyelsebart bränsle.

Den 1 januari i år infördes nya avgaskrav för bensindrivna arbetsredskap som gräsklippare, häcksaxar, motorsågar m fl. Reglerna, som grundar sig på ett EU-direktiv, kommer att skärpas successivt fram till 2009 och innebär att redskapen måste uppfylla de nya avgaskraven för att få släppas ut på marknaden. Syftet är främst att förbättra arbetsmiljön för användarna.

Miljövänliga gräsklippare
Tester som Råd & Rön har gjort (5/2004, 4/2001) visar att gräsklipparna blivit allt bättre både vad gäller utsläpp och buller. Ljudnivån är dock fortfarande anmärkningsvärt hög. Väljer man en gräsklippare med miljömärkningen Svanen vet man att den klarar både buller- och avgaskrav. Både Stiga och Klippo har flera Svanenmärkta gräsklippare i sina sortiment. I dag finns ett tiotal miljömärkta modeller för fritidsodlaren men gå in på www.svanen.nu för att se aktuell lista.

När det gäller bränsle är det alkylatbensin den hälso- och miljömedvetne ska satsa på. Den har en sammansättning som gör att de utsläppta kolvätena blir mindre hälsovådliga.

Alkylatbensin kan användas i alla nyare gräsklippare. Börjar däremot maskinen bli uppåt 15 år gammal klarar den inte den blyfria alkylatbensinen - kolla med din handlare vad som gäller för just din gräsklippare!

Mer miljövänliga anses elektriska gräsklippare vara men de säljs endast i liten omfattning. Nätanslutna gräsklippare är tysta och lätta men sladden kan vara ett hinder och elklipparen passar därför ofta bäst i en lite mindre trädgård.

Batteridrivna klippare är också en typ av elektrisk gräsklippare (sladdlös och med laddningsbara batterier). Inte heller dessa har sålts i någon större mängd, och nu finns de inte längre i sortimentet hos Stiga eller Klippo. Batterierna visade sig vara svårhanterliga för konsumenten och kapaciteten är också sämre hos denna typ av gräsklippare jämfört med nät- och bensindrivna.

Allra mest miljövänlig är förstås handjagaren - inga utsläpp, inget buller och motion som ger välbefinnande!

Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svarPresentkort
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2024 Odla.nu i Sverige AB