Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Trädgården och miljön

Den fjärde artikeln på temat miljö handlar om bekämpningsmedel. Förorenat vatten och minskad biologisk mångfald är två faror med dessa.

Trädgården och miljön - bekämpningsmedel. Från Hemträdgården 5 -2005.

Lössen sitter tätt på rosskotten och krusbärsbusken är full av glupska larver. Kirskålen envisas i rabatten och mellan plattorna dyker det upp gröna blad. Vad gör du? Litar på sprutan för att snabbt bli av med eländet? Tar fram vattenslangen och ger angriparna en omgång? Plockar för hand och klämmer ihjäl, gräver och rensar? Kanske struntar du i det, ser åt ett annat håll och njuter ändå?

Vi reagerar på olika sätt när växterna angrips och ogräset breder ut sig. Kunskap och intresse liksom ambition, tid och vårt förhållande till naturen påverkar vårt handlande.

Vad har vi i sprutan?
Bekämpningsmedel som används för att skydda växterna mot ogräs, skadedjur och svampsjukdomar kallas växtskyddsmedel. Medlen delas in i olika behörighetsklasser och i fritidsodlingen är det preparat i klass 3 som får användas.

Kemikalieinspektionens statistik visar att fritidsodlare ("hushållen") förra året köpte ca 280 ton kemiska bekämpningsmedel mot ogräs och skadegörare i trädgården. Ogräsmedel står för den klart största delen, därutöver köper vi medel mot insekter och mot vilt. Försäljningen av svampmedel är jämförelsevis liten och anges inte i statistiken.

Växtvårdsmedel, t.ex. såpor och oljor, är också en typ av växtskyddsmedel. Till skillnad från de kemiska bekämpningsmedlen får växtvårdsmedlen användas utan att vara godkända eller registrerade av Kemikalieinspektionen. De har ofta ett mer eller mindre naturligt ursprung och verkar genom att kväva mjukhudade insekter, larver och ägg. Växtvårdsmedlen anses tämligen harmlösa för människa och miljö, många fritidsodlare väljer dessa i första hand. Siffror om användningen saknas.

Risk för vattenförorening

Den miljörisk som främst framhållits när det gäller ogräsmedel i hemträdgårdar är förorening av vatten. Risken är störst vid besprutning på hårdgjorda ytor, t.ex. grusgångar och stenbeläggningar.

Det är i huvudsak glyfosat som varit uppe till diskussion när det gäller vattenförorening. Hemträdgårdsförbrukningen förväntades minska efter beslut från Kemikalieinspektionen att ta bort vissa sådana preparat från klass 3. Några företag överklagade och vann - regeringsrätten ansåg att beslutet bröt mot EU:s regelverk och därmed får medlen vara kvar. Men sista ordet är nog inte sagt i frågan.

Fenoxisyror förekommer i ett par kombipreparat för gräsmattan (gödsling/bekämpning, se även Ht 3/2004, s 42). Även med dessa är det främst vattenförorening som är miljörisken.

Järnsulfat är det som klart dominerar i fritidsodlarens bekämpningsförråd - det svarade för 60 % av ogräsmedelsförsäljningen 2004. Järnsulfat är ett naturnära ämne som används mot mossa i gräsmattan och utgör sannolikt inte någon fara för miljön. Det verkar snabbt men har ingen långtidseffekt. Nästa år måste man bekämpa igen, så någon större hjälp är det ju inte.

Harmlösa småkryp drabbas också
Bland insektsmedlen i klass 3 hittar man många olika verksamma ämnen. Några är av naturligt ursprung, andra är syntetiska, vissa bryts ner snabbt (skonsammare för miljön), andra är mer långlivade. Flitig eller felaktig besprutning drabbar även de nyttiga djuren som dels riskerar att träffas av vätskan, dels får mindre föda när skadedjuren försvinner.

Pyretriner är den verksamma substans som förekommer i de flesta av preparaten. De bryts ner snabbt men är giftiga för bin och mycket giftiga för vattenlevande organismer. De syntetiska pyretroiderna cypermetrin och deltametrin ingår i två preparat (Weibulls Stoppar Ohyra, Rosol). De är mer långlivade och har särskilt hög bigiftighet.

Frisk luft, rent vatten, myllrande mångfald
Det är inte meningen att skadegörare och ogräs ska ta över våra trädgårdar, men det finns många metoder som man kommer långt med innan det eventuellt behövs något växtskyddsmedel. Läs om det i t.ex. en växtskyddsbok (se ruta). Att undvara gifterna är också positivt för vår egen hälsa - var rädd om den.

"Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden" står det i ett av de 15 nationella miljömålen. Med andra ord, undvik kemiska bekämpningsmedel, bidra till en giftfri miljö och må bra i egen täppa!

Läs mer:
Skydda din trädgård, Maj-Lis Pettersson, Ordalaget 2004
Faktablad om växtskydd-trädgård, SLU. Tel 018-67 11 00, www.slu.se
Faktablad Riksförbundet Svensk Trädgård, hämta på www.tradgard.org, medlemssidorna.
Håll Sverige Rent om miljömedvetet trädgårdsliv, www.giftfrimiljo.nu
Kemikalieinspektionen om bekämpningsmedel, www.kemi.se
Naturvårdsverket om miljömålen, www.naturvardsverket.se

Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svar
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2024 Odla.nu i Sverige AB