Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "500" Status: Server Error: Server Error{"responseHeader":{"status":500,"QTime":19},"response":{"numFound":3653,"start":0,"maxScore":0.09568131,"docs":[{"item_id":"2926","score":0.09568131},{"item_id":"25508","score":0.054336116},{"item_id":"3511","score":0.037137307},{"item_id":"9920","score":0.03629713}]},"error":{"metadata":{"error-class":"org.apache.solr.common.SolrException","root-error-class":"org.apache.solr.common.SolrException"},"msg":"Unable to compute facet ranges, facet context is not set","trace":"org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:155)\n\tat org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2082)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:670)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:458)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:225)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:183)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1652)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:585)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)\n\tat org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:577)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:223)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:110)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97)\n\tat org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257)\n\tat org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:540)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555)\n\tat java.lang.Thread.run(Unknown Source)\n","code":500}} .

Titta-ogräs testet

  • Trädgård

Text & foto: Ulrika Rosengren

Bara genom att titta på vilka växter som växter vilt i din trädgård så kan du lära dig en hel del. Visst är det frustrerande att det hela tiden kommer in oönskade ogräs i trädgården, men växternas egna val av växtplats kan i alla fall lära oss lite om markens egenskaper! Nu är ju dock speciellt de vi kallar ogräs ganska bra på att klara av att etablera sig både här och där. Men om du tittar noga och fokuserar på vilka som verkligen frodas så kan du få en idé om markens sammansättning. Tillsammans med de andra jordtesten kan dessa indikatorväxter ge en bra uppfattning om vilken sorts jord och näringsstatus du har i din trädgård.

Här nedan har jag listat arter som i litteraturen sägs påvisa olika markförhållanden.

Ogräs som frodas vid olika markförhållanden.

Kalkrik jord Lågt pH /kalkskyende Högt pH Bra näringsrik jord Hårt packad el. dåligt dränerad Lätt, sandig jord
Åkersenap Gullkrage Knölklocka Brännässla Hästhov Skatnäva
Veronica Åkerspergel Sandlök Kirskål Rågvallmo Åkerspergel
Kåltistel Vanlig pilört Åkersenap Hundkäx Åkerfräken Harklöver
Backtimjan Smörblomma Kornvallmo Gråbo Revsmörblomma Fårtunga
Blodnäva Veketåg Småborre Maskros Groblad Åkerven
Kornvallmo Stånds Raklosta Korsört Krusskräppa Mjölkört
Cikoria Rågvallmo   Välsk krassing   Revormstörel
Åkervinda Sandtrav   Åkergyllen   Trift
  Äkta kamomill   Penningört   Förgätmigej
  Penningört   Svinmålla   Gullkrage
  Gulmåra   Åkermolke   Jordrök
  Åkersyska   Stranfräne    

 

Ogräs som frodas vid olika markförhållanden forts.

Kväverik jord Kaliumrik jord Kaliumfattig jord Mullfattig jord Hög mullhalt Fuktig el. vattensjuk jord
Brännässla Svinmålla Humlelucern Blåklint Etternässla Gåsört
Hampdån Skär kattost Rödklint Gullkrage Hampdån Bitterpilört
Nattskatta Smultronklöver Rödklöver Harkål Svinmålla Smörblomma
Krusskräppa     Revormstörel Ramslök Åkermynta
Lungrot     Sminkrot Pilört Tuvtåtel
Vitplister     Trampört   Våtarv
Stinknäva         Svalört
Våtarv         Baldersbrå