Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Testa din jord

Ofta kan vi avgöra när en växt mår dåligt, men att lista ut orsaken är inte lika enkelt. Tillståndet i jorden är viktigt för växters välmående, så kanske finns svaret där. Om problemets lösning är att söka i jorden reser sig flera nya frågor: Kan det vara för mycket näring eller för lite? Är pH-värdet fel? Eller är det jordstrukturen som är olämplig?

Testa din jord från Hemträdgården 2-2000 av Eva Wirén.

En jordanalys kan ge svar på en del av frågorna, och man får ett underlag för åtgärder som behöver vidtagas - eller undvikas - de närmaste åren.

Kommer man till en alldeles nyanlagd tomt finns det kanske inte ens någon växtlighet till hjälp för att avläsa jordens egenskaper och tillstånd. Börja med att låta göra en jordanalys, så får du ett bra redskap inför växtval och vård av jorden.

Så tar du provet
För att analysresultatet ska bli så riktigt som möjligt är det viktigt att vara noggrann vid själva provtagningen. Eftersom jord sällan är enhetlig måste ett antal delprover tas ut och blandas för att man ska få ett representativt prov från den yta man vill ha analyserad. Från en provyta är det lämpligt med cirka tio delprov. Delproven blandas i en ren hink, och från denna blandning tar man ut den mängd jord som ska skickas iväg för analys. Hur mycket det är varierar från 0,3 - 1,5 liter, beroende på vad som ska ingå i analysen och vilket laboratorium som utför den. Ring och ta reda på det i förväg! Då kan du också passa på att diskutera vad du vill få ut av analysen och vad det kostar.

Det går bra att ta ut delproven med en vanlig spade. I gräsmatta tar man ut provet i skiktet 0-15 cm, i rabatter och trädgårdsland cirka 0-30 cm. Vill man analysera flera olika delar i trädgården måste man skicka in ett prov för varje, och inte blanda ihop delprover från t ex grönsaksland med prov från gräsmattan. Om jorden nyligen gödslats eller kalkats bör det gå minst en månad innan provtagningen.

Stoppa det färdiga jordprovet i en platspåse, märk och förslut väl. Bifoga en beställnings- och/eller följesedel med upplysningar om provet (om det är t ex grönsaksland eller rabatt, vilken typ av växter som odlas just där) och vilken analys som önskas. Beskriv eventuella problem med dålig tillväxt eller annat som kan vara värdefullt som underlag för analysen. Glöm inte namn och adress!

Sommarblommor
Sommarblommor
Handla nu

Vad ger analysen svar på?
Vad som ingår i analysen kan skilja sig lite från ett laboratorium till ett annat, och hur mycket man vill kosta på sig. Vanligen omfattar den åtminstone pH, ledningstal, fosfor, kalium, magnesium och mullhalt, men även jordart, kväve och kalcium kan ingå.

pH-värdet är ett mått på jordens kemiska surhet. I intervallet 6-7 trivs de flesta växter. Surjordsväxter som rhododendron, blåbär, hortensia m fl vill ha lågt pH dvs. surt, ca 4-5. Vid pH över 7 är jorden basisk, vissa mikronäringsämnen binds hårt och blir svårtillgängliga för växterna. pH-värdet höjs med kalk och sänks med naturell torv.

Ledningstalet är ett mått på hur mycket lösliga salter som finns i jorden totalt sett, däremot säger det inget om vilka salterna är. Ledningstalet bör ligga mellan 1 och 3, beroende på vilka växter det gäller. Ett lågt ledningstal visar näringsbrist medan ett högt tyder på att jorden gödslats för kraftigt.

Mullhalten har betydelse för jordens närings- och vattenhållande förmåga. Den bidrar också till en lucker struktur. En god trädgårdsjord ska ha en mullhalt på cirka 10%, men det kan växa bra även på mullfattigare jordar. Mullhalten höjs med organiskt material som kompost, stallgödsel, barkmull, torv, gröngödsling, halm, gräsklipp.

Jordart anger jordens sammansättning av mineralpartiklar i olika storlekar, t ex sand, mo och lera. Den namnsätts efter vissa regler och kan t ex heta "mullrik lerig sand" eller "måttligt mullhaltig moränlättlera". Olika jordarters värde som odlingsjord varierar, men de flesta kan förbättras med organiskt material.

Analys av näringsämnen
Principen för att mäta näringsinnehållet i en jord är att man blandar jordprovet med en vätska. Jorden filtreras bort och kvar i vätskan finns näringsämnena. Beroende på vilken typ av vätska man använder kan man extrahera hårt bundna (för växterna svårtillgängliga) eller lösliga (för växterna lättillgängliga) näringsämnen. För hemträdgårdar används ofta AL-analys. AL står för Ammonium-Laktat som är den vätska som används vid extraktionen. AL-analysen visar växttillgängliga näringsämnen. Det finns emellertid fler analysmetoder, och olika metoder ger olika svar. Därför bör man vara försiktig med att jämföra ett provresultat med ett annat, om man inte vet att de behandlats likvärdigt.

Från teori till praktik
Med analyssvaret följer råd om gödsling, kalkning och jordförbättring. Gödslingsråden baserar sig nästan alltid på handelsgödselmedel. Om du hellre vill använda stallgödsel, blodmjöl och andra organiska gödselmedel kan du få sådana rekommendationer istället. Ange det redan när du skickar in jordprovet. Är något oklart, ring till laboratoriet och fråga! Meningen är ju att du ska ha nytta av jordanalysen, och kunna omsätta den i det praktiska arbetet i trädgården.

Här utförs jordanalys
AnalyCen, Kristianstad, tel. 044-28 11 00
Hjortens laboratorium, Östersund, tel. 063-13 23 55

SWECO/VBB VIAK (endast analyser åt företag),

Se även Gula Sidorna under "Laboratorier"
En jordanalys kostar från cirka 250 kr och uppåt, inkl. moms

Anmäl dig till vårt nyhetsbrevErbjudanden, nyheter och inspiration varje vecka!
Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svar
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2023 Odla.nu i Sverige AB