Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Så odlar du plommon!

Det är en ynnest att få skörda saftiga, söta plommon i trädgården. Här kommer tips och handfasta råd kring odling av detta fruktträd som inte kräver mycket för att ge mängder tillbaka!

Av Lars Forslin, Colour Your Life

Plommon trivs bäst på väl dränerade platser, så sand och lite stenar i jorden är bara positivt. Har du en tomt med tung lerjord är tipset att plantera plommonträden i en sluttning, eller i varje fall inte i en svacka. Om tomten är helt platt kan du lägga upp en 30 cm hög jordkulle och plantera där, ifall du vet med dig att dräneringen inte är den bästa.

Plommon i tufft klimat

I hårdare klimat bör du tänka på att plantera plommonträd skyddade för vind och att ge dem ett öppet läge där solen kan falla in fritt. Behovet av skydd beror också på sorten i förhållande till klimatet. Om du bor i zon 2 och väljer en sort som går till zon 4 så är det mindre kinkigt än om sorten är härdighetsklassad upp just till zon 2. Och om sorten har en lägre härdighetsmärkning än din egen zon så är det viktigt att ge mycket goda odlingsbetingelser och då är spaljéodling det bästa alternativet. Med spaljéodlade träd kan du få fina ”äkta” plommon också i zon 5–6.

Spaljering av plommon

Att odla plommonträd mot en vägg ger optimala förhållanden när det gäller vindskydd och värme och gör att du kan odla sorter som ligger en eller två zoner under zonen i din trädgård. Metoden ger också möjlighet att binda ned kraftiga, uppåtriktade skott till vågrätt läge. Det gör i sin tur att skottillväxten hejdas och att det anläggs blomknoppar mycket snabbare är hos friväxande träd.

#Gör så här!#

När du spaljerar plommon sprider du ut grenarna i solfjäderform, mer i sidled än uppåt, då uppåtriktade grenar tenderar att växa mycket kraftigt och därmed ta över.

Spaljén måste vara betydligt kraftigare än de som finns att köpa färdiga. Rutorna är lämpligen 40 x 40 cm och du ska tänka på att göra den ungefär dubbelt så bred som hög. Lagom mått kan vara 5 x 2,5 m om det är ett starkväxande träd och 3 x 1,5 m om det är ett svagväxande träd.

Södervägg ger bra värme och mognad men kan locka trädet att blomma alltför tidigt. Väster- eller östervägg kan av den anledningen vara ett bättre alternativ, speciellt om du inte vill jobba med att hänga för skuggväv på vårvintern.

Plantering av plommon

Vid planteringen av plommon bör du gräva en ordentlig grop. Gropens funktion är att ge rötterna lucker jord att växa ut i, så den bör vara betydligt bredare än djup, en diameter på minst en meter och ett djup på 30 cm kan vara lagom. Ofta är moderna tomter alldeles sönderkörda av stora maskiner som har packat matjord och alv stenhårt. I sådan jord är det svårt att få något att växa överhuvudtaget och tumregeln blir tyvärr att ju hårdare jorden är, desto vidare ska gropen vara. Ett spett kan vara en god hjälp för att bryta upp hårt packad jord.

#Lagom med jord från säck#

Det du absolut ska undvika är att gräva en grop som man helt fyller med säckjord och planterar i. Om jorden är mycket lerig eller hård samlas det vatten i en sådan grop och planteringsjorden med all fuktighetshållande torv fungerar som en svamp som gör det alldeles för blött för att trädet ska trivas. I en sådan grop står träden oftast och tynar år efter år, utan att komma igång riktigt och till slut brukar de duka under. I ett sådant läge kan det vara mycket bättre att beställa hem ett lass matjord som man gör en kulle av och planterar i, enligt ovan.

Planteringsjord på säck ska allmänt sett ses som en jordförbättring, och ska blandas ut med den befintliga jorden för att göra denna luckrare och mer fuktighetshållande. Proportionerna kan variera, men det ska aldrig vara mer än 50% av säckjorden i blandningen.

#Käppar och gnagskydd#

Slå alltid ner en eller två stödkäppar vid plantering, och slå ner den i gropen innan plantan sätts ned för att undvika att slå sönder grenar. Ofta kan tre käppar vara det idealiska, eftersom det förhindrar att man skadar stammen med gräsklipparen eller grästrimmer, som är nyplanterade träds största fiender.

Ett gnagskydd kan fylla samma funktion och bör absolut sättas på nyplanterade träd då harar, kaniner och rådjur älskar att ringbarka späda fruktträd. Vänta inte med gnagskyddet; efter första vintern kan det vara för sent!

#Planteringstid#

Alla plommonträd som säljs i trädgårdshandeln är numera krukodlade och kan därmed planteras när som helst under året. Ofta är sensommar och tidig höst den bästa planteringstiden eftersom det ofta är lagom varmt och lagom med nederbörd. Plantan behöver därmed inte passas med vatten som vid vår- och sommarplantering. Ofta är plantorna också bättre rotade i sin kruka på höstkanten och man riskerar inte att rotklumpen faller isär.

Att välja plommonplanta

När du väljer exemplar på sensommaren, leta efter plantor som ser friska och välväxta ut och undvik träd som har mycket ogräs i krukan och ser bleka ut. Dessa kan vara kvar från föregående år och har då hunnit få rotsnurr i krukan, vilket innebär att trädet får svårt att utveckla ett bra rotsystem. Generellt sett kan det vara bättre med ett mindre träd som ser frodigt ut än ett större som verkar ha fått det trångt i krukan.

Gödsling och skötsel

Vid plantering behöver ingen speciell gödsel tillföras – den som finns i planteringsjorden är fullt tillräcklig, och i näringsrik matjord behövs inte ens planteringsjord tillföras. Med överdriven gödsling riskerar rötterna att hämmas i sin utveckling då näringskoncentrationen kan bli för hög. Trädet kan också bli överfrodigt och få svårt att sluta växa och mogna av mot höstkanten, vilket ger dålig vinterhärdighet – viktigt, speciellt i kärvare klimat.

Det är alltså bättre att ligga lågt med näringstillförseln det första året och se hur trädet utvecklar sig. Verkar det gå trögt med tillväxten så lägger man på någon gödsel ovanpå jorden, till exempel kompost, komposterad kogödsel eller pelleterad hönsgödsel. Den sistnämnda får man vara lite försiktig med då den är kraftfull.

#Håll koll på tillväxten!#

Lagom tillväxt är ca 50–60 cm per år de första åren. Om det bara blir några få centimeter eller en decimeters tillväxt så är något allvarligt fel, och då bör du kolla att inte trädet har blivit skadat längst ned eller att vattensorkar gnagt av rötterna (då sitter trädet helt löst).

Om tillväxten ligger på 1–2 dm per år så är det tecken på näringsbrist och då gödslar du enligt ovan. Ett praktiskt sätt att lösa närings- och ogräsproblemet samtidigt är att på försommaren kratta ihop gräsklipp som man lägger i ett decimetertjockt lager runt trädet i minst 1 m diameter. Gräsklippet ger finfin näring när det bryts ned, samtidigt som det håller fukten och kväver allt ogräs. Du bör inte lägga på mer gräsklipp efter ca första juli, då det kan äventyra vinterhärdigheten. Och blir årstillväxten mycket mer än 60 cm så är det ett tecken på god näringsstatus och du ska definitivt avstå från att gödsla mer.

Vattning av plommon#

Vid torrperioder på sommaren så måste du förstås vattna sitt unga plommonträd, liksom förstås rejält vid planteringen då du gärna kan ge ett par hinkar vatten per träd. Sedan kanske en hink i veckan under sommaren, om det inte regnar. Från mitten av augusti minskar vattningsbehovet ordentligt och då vattnar du bara vid extrem torka.

För träd som bär frukt kan det absolut löna sig att vattna under torra somrar. Under juni månad är det ofta torrt och då kan träden släppa en del kart. Det är oftast bara bra eftersom det är de dåligt pollinerade och angripna karten som släpps, och plommon sätter ofta alltför mycket kart. Efter denna naturliga kartgallring kan man dock vattna om det skulle bli torrt. Det är speciellt yngre träd, som ändå har satt mycket kart, som har behov av extra vatten.

Kartgallring

Plommon sätter ofta fler kart än de orkar bära fram till full utveckling. Därför bör du kartgallra om du vill ha frukter av högsta kvalitet. Om du inte gallrar så får du visserligen hög skörd, men frukterna blir små och mindre söta. Ogallrad frukt kan förstås duga till sylt och liknande, men för att få frukt som realiserar hela sin smak- och storlekspotential så får det inte vara för tätt mellan karten. Ogallrade grenar riskerar också att brytas och måste i alla händelser stöttas upp med klykor.

#Vänta till efter trädets egen gallring#

Vissa sorter behöver gallras mer än andra, det gäller särskilt självfertila sorter som ’Victoria’ och ’Opal’, eftersom varje blomma där renderar i en kart. Grenarna kan alltså vara fullständigt nerlusade av kart som hänger i drivor. Här bör du vara hård och se till att det är 4–5 cm mellan karten, åtminstone på storfruktiga plommonsorter.

Kartgallringen ska utföras snarast efter det naturliga kartfallet, det vill säga i början mitten av juli. Gallra primärt bort skadade eller insektsangripna kart. Ju längre du väntar med kartgallringen, desto mer av trädets produktion slänger man bort. Men att gå över sitt plommonträd en ljum julikväll är ju inget straffarbete precis, utan alldeles njutbart. Ha gärna ett glas flädersaft eller lemonad i närheten, så känns det helt överkomligt! Och tänk på vilka ljuvliga frukter du kommer att kunna njuta om bara en – två månader!

Läs mer om plommon

Plommon – fina sorter att välja på! Att beskära plommon Plommon – efter skörden

Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svarPresentkort
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2024 Odla.nu i Sverige AB