Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "500" Status: Server Error: Server Error{"responseHeader":{"status":500,"QTime":17},"response":{"numFound":11610,"start":0,"maxScore":0.07529739,"docs":[{"item_id":"2844","score":0.07529739},{"item_id":"2601","score":0.053156897},{"item_id":"3061","score":0.052052967},{"item_id":"1330","score":0.049896833}]},"error":{"metadata":{"error-class":"org.apache.solr.common.SolrException","root-error-class":"org.apache.solr.common.SolrException"},"msg":"Unable to compute facet ranges, facet context is not set","trace":"org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:155)\n\tat org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2082)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:670)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:458)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:225)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:183)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1652)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:585)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)\n\tat org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:577)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:223)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:110)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97)\n\tat org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257)\n\tat org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:540)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555)\n\tat java.lang.Thread.run(Unknown Source)\n","code":500}} .

Påsköträdet blommar!

  • Balkong och uterum

Utrotat träd blommar i Botaniskas växthus. Göteborgs botaniska trädgård har cirka 20.000 olika växtarter i odling, och just nu blommar den allra sällsyntaste av dem - Påsköträdet i Botaniskas växthus.

Påsköträdet, _Sophora toromira_ i Botaniskas växthus.
Påsköträdet, _Sophora toromira_ i Botaniskas växthus.

Från Göteborgs botaniska trädgård

Dess enda kända naturliga växtplats är den isolerade Påskön i södra Stilla havet. Där fanns det 1917 endast ett enda exemplar av arten kvar, och det levde vidare till 1962.

Till stor del bär Påsköborna själva skulden för att trädet dog ut - dels användes träet till snickerier och sniderier, dels skattades beståndet hårt av betande får. Turligt nog fattade Thor Heyderdahl intresse för växten under sin berömda arkeologiska expedition till Påskön 1955-56 och samlade in ett antal frön från det borttynande trädet. Dessa spreds senare till olika botaniska trädgårdar i Skandinavien, men det var bara i Göteborg som man lyckades föröka Påsköträdet. Därav kommer det sig att denna numera utrotade art i dagarna kan ses blomma i Göteborg.

Botaniska trädgården har under årens lopp förmedlat exemplar av sin raritet till andra trädgårdar, och även medverkat i olika försök att återinplantera trädet på Påskön. Tyvärr har dessa ansträngningar varit förgäves.