Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "500" Status: Server Error: Server Error{"responseHeader":{"status":500,"QTime":29},"response":{"numFound":26243,"start":0,"maxScore":0.17042817,"docs":[{"item_id":"2023","score":0.17042817},{"item_id":"1403","score":0.11211973},{"item_id":"1406","score":0.10989704},{"item_id":"18119","score":0.07512431}]},"error":{"metadata":{"error-class":"org.apache.solr.common.SolrException","root-error-class":"org.apache.solr.common.SolrException"},"msg":"Unable to compute facet ranges, facet context is not set","trace":"org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:155)\n\tat org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2082)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:670)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:458)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:225)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:183)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1652)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:585)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)\n\tat org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:577)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:223)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:110)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97)\n\tat org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257)\n\tat org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:540)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555)\n\tat java.lang.Thread.run(Unknown Source)\n","code":500}} .

Nya regler för handel med fröer dröjer

  • Trädgård

Nu är det snart dags att börja så, och frökatalogerna lockar med ett rikt utbud av olika sorter. Vad som ska gälla för att sälja fröer och plantor i framtiden förhandlas just nu inom EU. I svenska miljö- och trädgårdsforum diskuteras frågan livligt.

Egna frön
Foto: Sylvia Svensson
Egna frön Foto: Sylvia Svensson

Information från Jordbruksverket

Vad som kommer att gälla för försäljning av fröer och plantor i framtiden förhandlas just nu inom EU. I svenska miljö- och trädgårdsforum diskuteras frågan livligt. Sverige och flera andra länder i EU har påpekat behovet av att undvika onödig byråkrati. Vi vill ha enklare regler för växter som används för bevarande- och prydnadsändamål. Detta är viktigt för en ökad odlad mångfald. Samtidigt ska handeln med utsäde och plantor inte bidra till att sprida växtskadegörare. Det måste också finnas ett starkt konsumentskydd. Byteshandel mellan privatpersoner omfattas inte av de nya reglerna och vi vill att det ska fortsätta vara så.

Det liggande förslaget avvisades 11 februari

EU har gjort en översyn av lagstiftningen för handel med utsäde och plantor. I dag är den mycket komplex och består av 12 direktiv som är uppdelade på olika växtslag. Ett förslag till ny gemensam förordning för alla växtslag lades fram av kommissionen i maj 2013.

EU:s utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling har nu föreslagit till parlamentet att förkasta förslaget i sin helhet. Det är en stark signal att man inte är nöjd. Bland annat tycker man att förslaget kom för sent, att det är alltför komplext och att det ger för mycket makt till kommissionen. Vad parlamentet kommer att göra nu är inte klart.

Sverige fortsätter att påverka innehålet

Arbetet i ministerrådsarbetsgruppen fortsätter som vanligt och ordförandeskapet kommer att ge ändringsförslag. Sverige kommer att fortsätta påverka innehållet i förordningen.

Hur lagstiftningen kommer att se ut i slutänden återstår att se. Allra tidigast i höst kan en ny lagstiftning röstas igenom. Sedan kan det dröja ytterligare några år innan de börjar gälla i Sverige

Mer information

Läs mer om reglerna samt frågor och svar om lagförslaget.