Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "500" Status: Server Error: Server Error{"responseHeader":{"status":500,"QTime":19},"response":{"numFound":18206,"start":0,"maxScore":0.13056578,"docs":[{"item_id":"1336","score":0.13056578},{"item_id":"1873","score":0.09651428},{"item_id":"329","score":0.093172684},{"item_id":"3205","score":0.058698874}]},"error":{"metadata":{"error-class":"org.apache.solr.common.SolrException","root-error-class":"org.apache.solr.common.SolrException"},"msg":"Unable to compute facet ranges, facet context is not set","trace":"org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:155)\n\tat org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2082)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:670)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:458)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:225)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:183)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1652)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:585)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)\n\tat org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:577)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:223)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:110)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97)\n\tat org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257)\n\tat org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:540)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555)\n\tat java.lang.Thread.run(Unknown Source)\n","code":500}} .

Nya nematoder

  • Trädgård
Nematoder - miljoner små trädgårdsmästare till er tjänst!

Nematoder är rundmaskar, vilka är mycket vanligt förekommande med mer än 80 000 arter.

Av dessa används s.k. insektsparasitära nematoder som biologiskt bekämpningsmedel. Nematoderna går in i larver till vissa skadeinsekter, frigör en bakterie, som de lever i symbios med och det är den som dödar larven. Bakterien bär dessutom med sig ett slags antibiotikum, som oskadliggör konkurrerande bakterier! Larven blir en ”förökningsfabrik” och nya nematoder släpps ut.

Med andra ord: inga gifter behövs där nematoder kan användas.

Kemikalieinspektion har nu godkänt nya nematoder att användas mot skadedjur i trädgården.

En nematod som heter Steinernema kraussei angriper öronvivelns larver. Vine Weevil Killer- mot öronvivel - kan börja användas då marktemperaturen nått + 5 grader, vilket är mycket bättre än den nematod man har kunnat erbjuda tidigare.

Shafer Grub Killer - mot gräsmattelarver- är effektiva från +12 grader och mer aggressiv mot gräsmattans fiender än den nematod vi haft tillgång till tidigare.

Caterpillar Codling Moth Killer är en nematod som angriper äppelvecklare, krusbärsstekel och larver på kålväxter, säljs i förpackningar om 3 doser som vattnas ut med 5-7 dagars mellanrum.

   

Caterpillar Killer
Caterpillar Killer

Chafer Killer
Chafer Killer

Vine Weevil
Vine Weevil