Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "500" Status: Server Error: Server Error{"responseHeader":{"status":500,"QTime":15},"response":{"numFound":902,"start":0,"maxScore":0.03715344,"docs":[{"item_id":"22145","score":0.03715344},{"item_id":"5665","score":0.032514118},{"item_id":"5719","score":0.032514118},{"item_id":"5766","score":0.032514118}]},"error":{"metadata":{"error-class":"org.apache.solr.common.SolrException","root-error-class":"org.apache.solr.common.SolrException"},"msg":"Unable to compute facet ranges, facet context is not set","trace":"org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:155)\n\tat org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2082)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:670)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:458)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:225)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:183)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1652)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:585)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)\n\tat org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:577)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:223)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:110)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97)\n\tat org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257)\n\tat org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:540)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555)\n\tat java.lang.Thread.run(Unknown Source)\n","code":500}} .

Ny skadegörare på tuja

  • Trädgård

Sveriges Landbruksuniversitet, SLU, rapporterar om en ny växtsjukdom på tujor som upptäckts på plantor importerade från Holland. SLU informerar och ger råd om du skulle drabbas.

Skott av tuja angripna av _Phytophthora lateralis_. 
Foto: SLU, Tomas Lagerström
Skott av tuja angripna av _Phytophthora lateralis_. Foto: SLU, Tomas Lagerström

En ny skadegörare, Phytophthora lateralis, har förts in i landet med stora tujaplantor. Angripna barr kan visa fläckar i spetsen men det vanligaste är mörka partier en bit in på skottet. Fläckarna blir efterhand mörkare och till slut brunsvarta. Phytophthora lateralis är sedan länge känd som en aggressiv svamp på ädelcypress och läkeidegran, där den också angriper rötterna.

Under våren 2012 fick Maj-Lis Pettersson vid SLU Ultuna in flera prover med skadade tujor. Proverna härrör från södra Sverige, upp till mellersta Svealand, och flertalet var från Skåne. De angripna plantorna är importerade från Holland och alla planterades som stora exemplar under åren 2009–2011.

Angreppen kan möjligen förväxlas med fysiogena skador, t.ex. av vägsalt, djururin eller vintertorka. Det finns också två andra svampar, Kabatina thujae och Didymascella thujina, som angriper tuja. Ingen av dessa skador ger emellertid så tydlig mörkfärgning som Phytophthora.

Klipp bort & vattna rätt

Angripna delar bör snarast klippas bort och brännas. Plantorna bör rotvattnas, alltså med vattenstrålen ner mot roten, så att vattnet inte hamnar på de ovanjordiska delarna. Smittan överförs nämligen med vattendroppar.