Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Miljövänliga växtval

En viktig parameter att ta hänsyn till när man väljer växter i hemträdgården är estetik, en annan är att de ska trivas på platsen. Att skapa "konstgjorda" miljöer i trädgården för att få alla slags växter att trivas där är något vi trädgårdsintresserade ofta tar oss för. Men det mest miljöriktiga är att anpassa växtvalet till de naturliga förhållanden som råder i just din trädgård.

Miljövänliga växtval - rätt växt på rätt plats från Hemträdgården 1 -2009 av Ann-Catrin Thor, trädgårdsrådgivare och trädgårdsdesigner.

Före plantskolebesöket
Läs av och analysera din trädgård och dess omgivningar innan du ska välja växter. Välj sedan antingen en växt efter trädgårdens förutsättningar eller välj vilken växt du vill ha och försök hitta en så perfekt växtplats som möjligt på tomten utan att behöva göra för stora förändringar.

Har man en nyanlagd, platt villatomt är häckväxter som tål vind och solexponering, t.ex. hagtorn, liguster eller oxel, ett bra val. Bok- och idegranshäckar är både vackra och odlingsvärda men inget för växtplatsen ovan eftersom de behöver etablera sig i skydd av andra buskar som bromsar vinden och skuggar!

Faktorer att ta hänsyn till är:
Jordens sammansättning (mullhalt, pH, lucker eller tät, lerjord, sand eller ren mulljord).
Vind.
Växtzon.
Ljusinstrålning.
Konkurrens av omgivande växter (ljus- och rotkonkurrens).
Växtens naturliga ursprung.
Odlingserfarenheter av växten i Sverige.

Tips:
Växter med silvriga eller håriga blad = torktåliga.
Frodiga blad = vattenkrävande.
Stora blad = vindkänsliga.
Större/ äldre exemplar kan det löna sig att köpa: bättre härdighet.

Ståndort
Uttrycket ståndort är den miljö, dvs. klimat, topografi och jordens fuktighet, som en växt trivs och växer i. En växt kan, innan den kom i odling i Sverige, ha en ursprunglig ståndort som är annorlunda än den som den har när den odlas i Sverige. Ursprunget ger även viktig information om en växt ska hinna avmogna på hösten, dvs. förbereda sig för vintern. Ibland tål en växts rötter kyla sämre än de ovanjordiska delarna, då är områden med ett snötäcke en fördel.

En del växter har en bred ståndortstolerans, t.ex. enen. Den trivs på näringsrika jordar men konkurreras snabbt ut av dominanta pionjärarter, som asp och björk. Enen etablerar sig lättare i en stenig, solexponerad torrbacke där konkurrensen är minimal. Ett annat exempel är alen som trivs från relativt torra till nästan vattensjuka områden.

Välja växt - inte lika för alla
Rätt växt i den naturintresserades trädgård är t ex träd och buskar som ger rikligt med frukt och bär samt skydd åt småfåglar. För den bilburne trädgårdsägaren blir i stället fruktrika buskar som drar till sig fåglar något man gärna undviker. Det är inte bara jordmån, vind, växtzon som spelar in vid våra växtval.

Växtens ursprung och växtplats i världen har viss betydelse, men den behöver inte alltid ha liknande förhållanden i Sverige, där vi även har annan årstidsrytm och dagslängd. Magnolia kan inte själv föröka sig i Sverige, men väljer man rätt art kan den odlas långt norr ut. Norrgränsen går från södra Dalarna till mellersta Värmland och sedan till norra Bohuslän.

Pröva växter i stället för att stirra dig blind på odlingszon! Det har många odlingsintresserade i våra norra landsdelar gjort och lyckats med.

Hjälp att hitta rätt växt
Enkel och bra litteratur där information om var varje växt har sitt ursprung och var den kan tänkas trivas är inte helt enkel att hitta.

Unika är Hemträdgårdens olika särtryck med sin information hur man ska tänka om växter i Sverige:
Välja träd och buskar av Rune Bengtsson
Lär känna jorden av Rune Bengtsson och Eva-Lou Gustafsson
Växthantering - från idé till verklighet av Tomas Lagerström
För beställning av särtrycken se under "Tidning" och "Särtryck" på Svensk Trädgårds hemsida
Under våren kommer också ett särtryck som bygger på artikelserien Växtbiologi av Tom Ericsson från 2007-2008.

LignosSkivan är intresserant för den som vill veta mer om lignoser (vedartade växter).

För den perennintresserade finns Perenner av Marie och Björn Hansson, Bokförlaget Prisma, eller Havens staudelexikon utgiven av De Danske Haveselskaber.

Miljövänliga växtval - rätt växt på rätt plats

Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svar
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2024 Odla.nu i Sverige AB