Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "500" Status: Server Error: Server Error{"responseHeader":{"status":500,"QTime":35},"response":{"numFound":24800,"start":0,"maxScore":0.31955385,"docs":[{"item_id":"3058","score":0.31955385},{"item_id":"3007","score":0.23572785},{"item_id":"1921","score":0.19280364},{"item_id":"678","score":0.18176052}]},"error":{"metadata":{"error-class":"org.apache.solr.common.SolrException","root-error-class":"org.apache.solr.common.SolrException"},"msg":"Unable to compute facet ranges, facet context is not set","trace":"org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:155)\n\tat org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2082)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:670)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:458)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:225)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:183)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1652)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:585)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)\n\tat org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:577)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:223)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:110)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97)\n\tat org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257)\n\tat org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:540)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555)\n\tat java.lang.Thread.run(Unknown Source)\n","code":500}} .

Mattor av vilda vårblommor!

  • Trädgård

Det är underbart med massförekomster av små vilda vårblommor! Tänk bara på skogar fulla av vitsippor!! Man blir alldeles andlös av en sådan syn!

Natt och dag, _Melanpyrum nemorosum_.
Foto: Bernt Svensson
Natt och dag, _Melanpyrum nemorosum_. Foto: Bernt Svensson
Gullviva, _Primula veris_.
Foto: Sylvia Svensson
Gullviva, _Primula veris_. Foto: Sylvia Svensson
Pestskråp, _Petasites hybridus_
Foto: Bernt Svensson
Pestskråp, _Petasites hybridus_ Foto: Bernt Svensson
Maskrosfält.
Foto: Bernt Svensson
Maskrosfält. Foto: Bernt Svensson
Styvmorsvioler
Foto: Bernt Svensson
Styvmorsvioler Foto: Bernt Svensson
Brunört, _Prunella vulgaris_.
Foto: Bernt Svensson
Brunört, _Prunella vulgaris_. Foto: Bernt Svensson
Fältarv, _Cerastium arvense_.
Foto: Bernt Svensson
Fältarv, _Cerastium arvense_. Foto: Bernt Svensson
Vårlök, _Gagea lutea_.
Foto: Sylvia Svensson
Vårlök, _Gagea lutea_. Foto: Sylvia Svensson
Liljekonvaljer
Foto: Bernt Svensson
Liljekonvaljer Foto: Bernt Svensson
Svalört, _Ranunculus ficaria_
Foto: Bernt Svensson
Svalört, _Ranunculus ficaria_ Foto: Bernt Svensson
Biet fikar i tussilagon
Foto: Bernt Svennsson
Biet fikar i tussilagon Foto: Bernt Svennsson
Har man tur så hittar man en matta med blåsippor!
Foto: Bernt Svennsson
Har man tur så hittar man en matta med blåsippor! Foto: Bernt Svennsson
Kärrbräsma, Cardamine paludosa, finns över hela landet
Foto: Bernt Svennsson
Kärrbräsma, Cardamine paludosa, finns över hela landet Foto: Bernt Svennsson

Av Sylvia Svensson

Det är inte bara vitsippor som kan breda ut sig. Styvmorsvioler, Viola tricolor, är duktiga på att klä våra berghällar och torrängar med vackra lilavita blommor. Är det lite fuktigare, så kan i stället skogs- och lundvioler bilda härliga mattor.

Liljekonvaljer, Convallaria majalis, kan man hitta tusentals av i lundskogar. De bildar doftande, gröna mattor där man nästan inte nänns sätta foten.

Som solen

Vårlök, Gagea lutea, sprider sig gärna på frisk, något fuktig humusjord, i vägrenar och lundar. Den bildar gula, täta tofsar i massor.

På något fuktiga ställen hittar man stora bestånd av svalört, Ranunculus ficaria. Så underbart vacker där den lyser i solen med sina glada blommor, till dem har den lånat färgen från solen.

Vacker men inte alltid så välkommen, är också en tät jättematta med maskrosor! Det samma kan man säga om tussilago, som kan sprida sig alldeles ohämmat vid vägrenar och åkermark. Men vacker är den när den lyser där tidigt på våren.

I tusental

Sedan har vi ju den folkviseljuva gullvivan, Primula veris, som också är duktig på att sprida sig på näringsrik mark om den bara lämnas ifred. Och det måste man, då den i likhet med blåsippan, Hepatica nobilis, är fridlyst på de flesta håll.

På vissa fuktigare ställen som vid dikeskanter och skogsbryn, kan man få syn på en grönbottnad stjärnhimmel! Det är fältarv, Cerastium arvense, som har sått sig där i tusentals!

Många ställer sig på bromsen när de får syn på en brunröd matta av någonting okänt! Det är pestskråp, Petasites hybridus, som bildar stora mattor i södra Sverige på vägrenar, vid bäckkanter, diken, åkerrenar mm lite fuktigare ställen.

Många är de gräsmatteägare som förtvivlar sig över brunörterns, Prunella vulgaris, framfart i gräsmattan. Den bildar gärna violetta mattor på just gräsmattor, betesmark, längst stigar och på rudemark mm.

Om man däremot i södra delen av landet skulle råka på en matta av natt och dag, Melanpyrum nemorosum, känns det säkert alldeles privilegierat! Den är ju ganska sällsynt.