Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Lite om grann-juridiken

Många frågor i frågespalten handlar om vad man får och inte får göra i trädgården i förhållande till grannarna. Grannarnas rättigheter och skyldigheter finns förklarade mer ingående i Jordabalkens 3:e kapitel, som heter "Rättsförhållanden mellan grannar".

Text: Sylvia Svensson

Det är de två första paragraferna som oftast är tillämpliga vid dispyter mellan grannar.

De lyder enligt nedan:

1 § Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen.

2 § Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.

Även Miljöbalken har många saker att säga om förhållandet grannar emellan.

Plan- och bygglagen har också mycket att säga om hur man ska bete sig.

I avsnittet som heter Tomter, allmänna platser m.m. sägs följande i paragraf 17:

17 § Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas. Byggnadsnämnden kan besluta att plantering skall utföras och att befintlig växtlighet skall bevaras.

Jag har försökt plocka ihop några stolpar om sådana saker som många undrar över. Vad ska man eller inte behöva titta på och stå ut med?

En del saker strider kanske också mot någon av bestämmelserna i ovan nämnda lagtexter. Toleransgränsen beror också lite på bebyggelsens karaktär, t.ex. om tomterna är små eller stora.

Sommarblommor
Sommarblommor
Handla nu

De viktigaste sakerna är t.ex:

 • Klassikern om rötter som tränger in eller grenar som hänger över din tomt kan du läsa om i lagtexten ovan. Grannens oklippta häck, träd och buskar ska inte heller få hindra sikten för dig och andra när du ska köra in och ut på din tomt.

  Om grannens träd skuggar dina rabatter kan du däremot inte kräva ändring på, men du kan ju alltid försöka snällt prata med grannen. Du får också finna dig i att grannens träd lövar och barrar till din sida.

  • Mycket skrot som gamla bil- och maskinvrak (om inte grannen håller på och renoverar vraket, förstås) får inte ligga helt synliga för dig.

   Grannen får däremot parkera hur många bilar och andra fordon han vill på sin egen infart.

  • Helt igenvuxen trädgård, allmänt mycket stökigt och ovårdat och som ingen sköter alls.

   Om grannen har mycket ogräs i sina rabatter får du däremot tåla det, det är inte förbjudet.

  • Grannens hund får inte springa runt på din tomt, uträtta sina behov hos dig eller skälla under nätterna.

   Katterna får du däremot tåla, enligt prövning i Miljödomstolen.

  • Grannen får inte elda sopor eller miljöfarliga saker, som tryckimpregnerat virke på tomten, och inte elda något alls när eldningsförbud råder. Om grannen eldar med ved, ska röken inte tränga in hos dig så att den besvärar dig.

   Grannen får däremot grilla i sin egen trädgård och bränna löv när det annars är tillåtet.

  • En stinkande, öppen komposthög som drar till sig flugor och råttor får inte förekomma.

   En välvårdad, sluten kompostbehållare som inte stinker kan grannen däremot få ha även nära tomtgränsen.

  • Stora vedstaplar, husvagn eller båt permanent uppställd intill tomtgränsen så att utsikten förstörs för dig är inte OK.

   Tvättlina intill tomtgränsen får du däremot leva med, så länge tvätten inte hamnar hos dig.

  • Kemiska, miljöfarliga medel intill tomtgränsen får inte användas så att de kan sprida sig till dig eller på annat sätt orsaka obehag.

   Naturgödsel, urin etc. får grannen däremot använda, men det ska myllas ner så att det inte stinker.

  • Högljudd musik, ständigt festande, evinnerlig snickrande och andra störande ljud, om detta pågår nätterna igenom, får ej förekomma.

   Tillfälligt bankande, gräsklippande, festande, skratt, hundskall och barnskrik får du däremot tåla.

![](https://odla.blob.core.windows.net/images/artiklar%2Fimages%2Fskrotbil.jpg)

![](https://odla.blob.core.windows.net/images/artiklar%2Fimages%2Ftvattlina.jpg)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrevErbjudanden, nyheter och inspiration varje vecka!
Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svar
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2023 Odla.nu i Sverige AB