Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "500" Status: Server Error: Server Error{"responseHeader":{"status":500,"QTime":22},"response":{"numFound":15142,"start":0,"maxScore":0.115439266,"docs":[{"item_id":"1532","score":0.115439266},{"item_id":"3110","score":0.107937485},{"item_id":"1034","score":0.107135594},{"item_id":"1032","score":0.10451009}]},"error":{"metadata":{"error-class":"org.apache.solr.common.SolrException","root-error-class":"org.apache.solr.common.SolrException"},"msg":"Unable to compute facet ranges, facet context is not set","trace":"org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:155)\n\tat org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2082)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:670)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:458)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:225)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:183)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1652)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:585)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)\n\tat org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:577)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:223)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:110)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97)\n\tat org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257)\n\tat org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:540)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555)\n\tat java.lang.Thread.run(Unknown Source)\n","code":500}} .

Juni månads trädgårdstips

  • Trädgård

Ogräs brukar man kalla det som växer där man inte vill att det ska växa. Monokulturer är sällsynta i naturen. Om man eftersträvar monokulturer stärks kravet på växtskydd. Ogräset är ofta värdväxter för våra skadeinsekters fiender.

Av Göran Lindeberg

Ogräsbekämpning

Den skada som ogräset gör är att konkurrera med våra kultur- växter om vatten, ljus och växtnäring. Därför kan man gärna lämna kvar sådana oplanerade växter som inte stör det sådda för att öka mångfalden.

Rotogräs är sådana växter som har väl utvecklade övervintrande rotsystem som ger dessa växter ett försprång på våren gentemot de sådda växterna. Tistel, Kvickrot, Vallört och Kirskål är exempel på sådana. Dessa måste i princip utrotas från odlade eftersom de hela tiden lagrar upp näring i rötterna och till slut kommer att konkurrera ut all annan växtlighet. Fröogräs är inget större problem om man hanterar det rätt. Om man sått rädisor i morotsraderna, hackat och täckt med gräsklipp bör rensning och gallring inte vara något problem.

Så här gör man:

Skörda rädisorna och njut dem med smör! Ta bort ogräset. Med redskapet Lucko är det enkelt.

Gallra morötterna till 5 cm avstånd mellan plantorna. Täck med mera gräsklipp.

Morötterna bör ha fått ett par tre blad förutom hjärtbladen.

Bilderna visar momenten i skörd, rensning och gallring. Täck morötterna med odlingsväv för att förhindra angrepp från morotsfluga. När morötterna är ätbara lämna varannan så att avståndet blir 10 cm.

Lycka till!

 

Skörda rädisorna och njut dem med smör!

Gallra morötterna till 5 cm avstånd mellan plantorna.

Morötterna bör ha fått ett par tre blad förutom hjärtbladen.
Foto: Bertil Dahlby