Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "500" Status: Server Error: Server Error{"responseHeader":{"status":500,"QTime":15},"response":{"numFound":12779,"start":0,"maxScore":0.17679101,"docs":[{"item_id":"2361","score":0.17679101},{"item_id":"7837","score":0.14203945},{"item_id":"1939","score":0.1352873},{"item_id":"25324","score":0.13303387}]},"error":{"metadata":{"error-class":"org.apache.solr.common.SolrException","root-error-class":"org.apache.solr.common.SolrException"},"msg":"Unable to compute facet ranges, facet context is not set","trace":"org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:155)\n\tat org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2082)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:670)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:458)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:225)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:183)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1652)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:585)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)\n\tat org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:577)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:223)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:110)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97)\n\tat org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257)\n\tat org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:540)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555)\n\tat java.lang.Thread.run(Unknown Source)\n","code":500}} .

Juli månads trädgårdstips

  • Trädgård
Biologisk mångfald. Ekologisk odling innebär en annan strategi än kemiodling. När man har kemiska bekämpningsmedel som det huvudsakliga sättet tar man inte så stor hänsyn till samspelet i naturen. Både skadedjur och deras fiender stryker med av behandlingen. Det är bara att fortsätta att spruta eftersom jämvikten är rubbad.

Med ekologisk odling försöker man bygga upp en jämvikt mellan skadedjur och dessas fiender. Detta görs genom att man försöker få en så artrik omgivning som möjligt. Då skapas gynnsamma förutsättningar för blomflugor, jordlöpare, getingar och andra insekter som lever av skadeinsekter. Det gäller också att ha växter i trädgårdslandet som drar till sig dessa predatorer som skall finnas när skadedjuren kommer.

En blomster äng här med vilda orkidéer är en god miljö för predatorer.

Så gärna honungsblomster och subklöver tillsammans med kålen.

Honungsblomstret lockar till sig predatorer och subklövern ger kväve från luften som förbättrar jorden.

Tagetes drar till sig blomflugor och dessutom dödar den nematoder i jorden.

Lycka till!

    

En blomster äng.

Så gärna honungsblomster och subklöver tillsammans med kålen.

Honungsblomstret lockar till sig predatorer.

Tagetes drar till sig blomflugor.
Foto: Bertil Dahlby