Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Hur man lyckas med sommarblommorna

Jordsektionen av Svenska Torvproducentföreningen* har under sommaren 1999 genomfört ett försök med olika jordar och gödslingsnivåer till några vanliga sommarblommor; tagetes, petunia och pelargon.
Himmelstalundsskolan i Norrköping har varit försöksvärd och stått för skötsel och en del av bedömningen. Försöket har varit mycket omfattande med 10 olika plantjordar, 3 skötselnivåer (tilläggsgödsling med flytande näring) och 3 olika växtslag (tagetes, petunia och pelargon). Plantorna sattes i mitten av juni och försöket avslutades i slutet av september, en ovanligt lång säsong för sommarblommor. För att förenkla bedömningen delades jordarna in i 2 grupper, KRAV-märkta resp. inte KRAV-märkta med 5 jordar i vardera gruppen. Näringsanalyser togs på jordarna innan plantering och när försöket avbröts. De visar att jordarnas grundgödsling utnyttjades väl men att den i detta försök inte räckte för hela odlingstiden. Jordar med naturgödsel visade sig ge en något förlängd blomningstid, speciellt i kombination med kontinuerlig tilläggsgödsling. Största utslaget i försöket gav dock de 3 olika skötselnivåerna; vattning med bara vatten, tilläggsgödsling 2 gånger per vecka med 1x normaldos flytande näring samt tilläggsgödsling 2 gånger per vecka med 5 x normaldos. Försöket visar att sommarblommor växer kontinuerligt och blir mer omfångsrika och blomvilliga om de har god tillgång på näring. God och jämn tillgång på välbalanserad näring ger dessutom en förlängd blomningstid och totalt fler blommor per planta. Det visar diagrammet här intill.

Skillnader mellan leden började först visa sig relativt sent då jordvolymen till varje planta var så stor som 4 liter jord. Det är väl värt att använda en stor volym jord till sommarblommorna. En stor volym jord innehåller redan från början mycket näring och ger större odlingssäkerhet - det underlättar dessutom vattningen. Sommarblommorna står ju ofta i utsatta lägen med mycket sol, värme och vind och det leder till att det går åt stora mängder vatten.

Det enklaste sättet att förvissa sig om att blommorna får tillräckligt med näring är att gödselvattna regelbundet varje vecka eller till och med vid varje vattning. Sommarblommorna tål till och med en viss överdosering av näring. Det viktiga är att skaffa rutiner som gör att man kommer ihåg gödslingen, för gödslingen ger resultat!

Gödsla plantorna friska!
Försöket visade även att kraftiga välväxta plantor är motståndskraftigare än svaga plantor. Petunia som inte fick tillskottsgödsel drabbades hårt av mjöldagg medan välgödslade exemplar endast var lite angripna.

Vid tillverkning av plantjord blandas alltid grundgödsel i jorden. I jorden ingår då alla för växten nödvändiga näringsämnen från början. Men mängd och gödselmedel varierar mellan olika sorter så därför kan det vara bra att kunna ’läsa’ sina plantor för att avgöra om tilläggsgödsling verkligen är nödvändig.

För sommarblommornas del är det så gott som alltid kvävetillgången som avgör tillväxten. Plantor som lider brist på kväve blir ljusgröna till gula i bladverket och tillväxten stannar upp. Nya blad blir små och blomningen avtar. Äldre blad gulnar och faller av. Tagetes får en lila färgton och blir spretig. För mycket kväve ger mörkt blågrönt bladverk och stora blad. En del växter blir rangliga.

För mer information kontakta:
Dag Lindahl, Ticab AB, 011-36 81 31 eller
Pia Holmberg, Hasselfors Garden, 0585-48 170

\ Jordsektionen av Svenska Torvproducentföreningen är en sammanslutning med de 7 största producenterna av förpackade jord- och torvprodukter i Sverige.*


Tagetes i ej KRAV- märkt jord.


Tagetes i KRAV-märkt jord med tilläggsgödsling
1x normaldos.


Pelargon med tre skötselalternativ; bara vatten, 1 x normaldos resp 5 x nomaldos. Bilden tagen i slutet av september.


Petunia med tre skötselalternativ; bara vatten, 1 x normaldos resp 5 x normaldos.

Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svarPresentkort
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2024 Odla.nu i Sverige AB