Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Hemträdgården 6

Kort och Gott från Hemträdgården 6-2006 av Eva Wirén, trädgårdsrådgivare

Kolibrifeber
Det varma, torra vädret gjorde att vi fick uppleva en fantastisk fjärilssommar. En i vanliga fall sällsynt gäst är större dagsvärmare, Macroglossum stellatarum, som i år iakttogs av många människor över en stor del av landet.

Naturhistoriska Riksmuseet fick mängder av förfrågningar från folk som trodde de sett en kolibri i trädgården. Dagsvärmaren svävar likt en kolibri i luften framför blommorna, och suger näring med sin långa snabel.

Större dagsvärmaren är en s k migrerande insekt, dvs. kommer inflyttande från Medelhavsområdet i juni. Den fina sommaren gynnade en andra generation, som är de fjärilar vi kunde glädjas åt i augusti. Större dagsvärmaren överlever inte vintern i Sverige.
Se även www.nrm.se

Fjärilsljud på webben
Fjärilar upplever vi med ögat, det är ju självklart. Men visste du att många fjärilar kan alstra ljud? De har ljudorgan och använder dem för kommunikation i samband med parning eller som försvar. En del fjärilsljud är hörbara för blotta örat, andra kräver hjälp av ultraljudsdetektor. På tidskriften Fauna och Floras hemsida kan du lyssna på ljudinspelningar av påfågelöga, apollofjäril, mindre båtspinnare och spinnmal, www.faunaochflora.se.
Hämtat från Fauna och Flora 101:2, 2006

Inspunna häggar och vissna askar
Under juni månad kunde angrepp av häggspinnmalen (Yponomeuta evonymella) iakttas i nästan hela Sverige. Häggspinnmalens larver börjar äta av bladen direkt efter lövsprickningen i maj. Häggarna står silvergrå, inspunna i trådar som larverna har spunnit för att skydda sig mot fiender. Ibland har trädgårdsmöbler, cyklar och annat också vävts in i denna silkesfilt. Men inom några veckor får häggarna nya blad och blir gröna igen.

Askskottsjukan är ett nytt, allvarligt fenomen som har uppmärksammats på askar under senare år. På flera håll i Mellan- och Sydsverige, inklusive Öland och Gotland, har många askar drabbats av en hastig skottdöd som i många fall leder till att såväl unga slyskott som stora träd dör. Sedan 2004 är skador på askar allmänna i askens utbredningsområde. I år verkar det inte vara någon förändring i angreppsfrekvensen.

Forskarna vid SLU vet ännu inte vad askskottsjukan orsakas av. De är mycket intresserade av rapporter från allmänheten om när skadorna iakttogs för första gången, vilka åldrar av askar som är drabbade, och hurdana växtförhållanden de har.

Läs mer och rapportera om dessa och om andra skador på träd och trädplantor i webbtjänsten Skogsskada vid SLU.
http://www-skogsskada.slu.se
Notiser från SLU, 4/2006

Värdefull kunskap synliggörs i Epsilon
Åtskilligt av värdefull och intressant fakta som finns skrivet om trädgård och landskap har tidigare haft svårt att nå en större allmänhet. Jag tänker på examensarbeten, doktorsavhandlingar m.m. som görs på olika institutioner inom Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Ett axplock bland examensarbeten visar ämnen som marktäckande perenner, härdighet hos prydnadsgräs, prästgårdsträdgårdar, takträdgårdar, ormbunkar, växter till Linnés 300-års jubileum, ekologisk frukt, trender på perennmarknaden, buskar för barns utemiljö m.m.

Nu finns dessa skrifter lagrade i Epsilon, ett system för elektronisk publicering av SLU-publikationer, se http://epsilon.slu.se/. Här finns arbeten från 2003 och de kan laddas ner i hela sitt omfång.

Olika sökvägar finns i Epsilon. En bra översikt över examensarbeten får man genom att gå in på utbildningsprogram t ex trädgårdsingenjör, landskapsingenjör, landskapsarkitekt, hortonom. Publikationer i Epsilon kan dessutom sökas via google och nationella söktjänsten http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok.

Kastanjestaket
Snygga och enkla trästaket på rulle finns hos Hjo-staket. De är gjorda av grovhuggna störar av kastanjeträ, fästade på ståltråd. Staketet finns i olika höjder, olika grovlek och med olika breda mellanrum mellan störarna. Kastanjen kommer från Frankrike. Den är obehandlad och har en naturligt god beständighet. Kan beskådas på bl.a. Wij trädgårdar i Ockelbo.
Tel 070-658 26 24, www.kastanjetra.com

Ojämnt plan
Gun ville ha en plattplan på 22 m2 av oregelbundna skifferplattor i sin trädgård och beställde sättning av Ricks Trädgårdstjänst. Arbetet blev färdigt till sommaren och kostade 26 012 kr. Planen blev en besvikelse. Underarbetet var dåligt gjort, skarvarna mellan plattorna var för stora och plattorna satta helt fel. Gun krävde prisavdrag med 17 455 kr, vilket Ricks sade nej till, men erbjöd sig att köpa tillbaka skiffret för 7 562 kr.

Ett besiktningsutlåtande, gjort tio månader efter sättningen, visar att bristerna var många och att arbetet inte var fackmässigt utfört. Utlåtandet tillsammans med fotografier talar entydigt för att Ricks gjort ett felaktigt jobb. ARN, Allmänna reklamationsnämnden, anser att Gun bör få det prisavdrag hon begärt och så har det blivit.
Råd & Rön nr 7/2006

Bärsorter efterlyses!
Om bärsorter från svunna tider handlar ett nytt faktablad från SLU. Inger Hjalmarsson skriver om bärsorternas historia, om tidigare odling och försöksverksamhet, och om POM:s (Programmet för odlad mångfald) bevarandearbete. Man kan bl.a. läsa att Sveriges Pomologiska Förening, Svensk Trädgårds föregångare, betydde mycket för bärodlingens frammarsch och folkbildning.

Ca 140 bärtips har inkommit sedan Frukt- och bäruppropets start våren 2005. Majoriteten rör krusbär, därnäst vinbär och hallon. Fler tips är välkomna, så känner du till någon frisk, rikbärande och välsmakande bärsort, ca 50 år eller äldre, kan det rapporteras till Centrum för biologisk mångfald, Box 54, 230 53 Alnarp eller fruktochbaruppropet@pom.info.

Jordgubbar, smultron, krusbär, hallon, björnbär och vinbär är alla intressanta. Se även www.pom.info

Bärsorter från svunna tider - om frukt- och bäruppropet. Fakta Trädgård - Fritid nr 117, SLU

Barrväxter på frammarsch
Barrväxter har börjat återkomma så smått både i privata trädgårdar och i parker. Efter 1960- och 1970-talens "barrvåg" infann sig en mättnad och användningen av barrväxter begränsades länge till i stort sett idegran och tuja som häck. Det nyvaknade intresset handlar inte om nya arter och sorter utan om ett annorlunda sätt att använda barrväxter - i effektfulla kombinationer med andra växtslag, t ex perenner. Formstarka, uttrycksfulla och med en mångfald i färg och växtsätt bidrar barrväxterna till fina upplevelser året runt i trädgården.

Kenneth Lorentzon och Henrik Sjöman beskriver barrväxternas återtåg, listar bra barrträd utifrån form samt nämner lite om odling, beskärning och häckar.

Färgstarka och uttrycksfulla barrväxter - många möjligheter till variation. Fakta Trädgård - Fritid nr 116, SLU

Trevliga möten i Malmös parker
Gatukontoret i Malmö gav sig i våras ut för att höra vad Malmöborna tycker om parkskötseln. Tre parker besöktes till en början. Ansvariga från Gatukontoret fanns på plats för att berätta om skötseln och parkbesökarna fick ge synpunkter. Mötena ska leda till förbättringar för dem som nyttjar parken. Gensvaret var så bra att Gatukontoret bestämde sig för att fortsätta med ytterligare parker under hösten. Ta del av synpunkterna kring "Veckans park" på www.malmo.se, klicka på Parker & Stränder.


Kolibrifeber
Foto: Lars-Åke Janzon


Kastanjestaket
Foto: Eva Wirén


Bärsorter efterlyses!
Foto: Eva Wirén

Anmäl dig till vårt nyhetsbrevErbjudanden, nyheter och inspiration varje vecka!
Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svar
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2023 Odla.nu i Sverige AB