Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Hemträdgården 6

Kort och Gott från Hemträdgården 6 -2001.

Röda bär till jul
Julen är årets största blomsterhelg och över hela landet smyckar vi våra hem och arbetsplatser med miljoner av julens särskilda blommor. Julblommor säljs mest som krukväxter, men snittblommor till jul är klart på frammarsch.

Vill man ha en julkrukväxt lite utöver det vanliga kan ardisia vara ett alternativ. Lagom till jul får den en krans av runda, röda bär mot det glansiga och mörkt gröna bladverket. Framåt våren bildas en ny krans med härligt doftande små vita blommor, som kan resultera i nya bär lagom till nästa jul. Ardisia vill ha mycket ljus men inte direkt sol. Håll jorden lätt fuktig, särskilt vintertid får den inte bli för blöt. Under sommaren kan den flytta ut i trädgården, helst i ett halvskuggigt läge.

Allt om frukt och bär
Nordiska Genbankens arbetsgrupp för frukt och bär har under Ingevald Fernqvists ledning samlat allt man kan önska om frukt och bär. Det finns dokumenterat på ett antal CD-skivor som man kan köpa. Skivorna omfattar dels pomologier med bilder, fakta och sortbeskrivningar på äpple, päron, plommon, körsbär samt Dahls gamla Pomologi I-II, dels en nordisk databas innehållande föreläsningar, kompendier m fl publikationer i ett stort antal ämnen rörande frukt- och bärproduktion. En del artiklar är på svenska medan andra är på norska, danska och engelska.

Skivorna produceras endast på beställning, kontakta Fernbein Dot Com, c/o I Fernqvist, Disponentg 1V, 211 57 Malmö eller fruktbar@fernbein.com. Mer information om databasen och pomologierna finns på www.fernbein.com/fruktbar.

Svampar gör tallbarren bruna
Mycket omfattande och kraftiga angrepp av svamp förekommer på tall i år. Värst drabbade är sydvästra Dalarna och sydöstra Värmland, men man kan se angripna tallar i hela södra Sverige upp till Medelpad. Dessa tallars fjolårsbarr blir bruna och i vissa fall uteblir skottskjutningen.

Det är två olika svampar som orsakar skadorna, Gremmeniella abietina och tallskytte. Den förstnämnda angriper och dödar tallarnas skott och knoppar och orsakar därmed större skada än tallskytte, som endast skadar barren.

  • Fjolårets fuktiga sensommar har gynnat spridning och infektion av svamparna och den varma vintern har befrämjat deras tillväxt, berättar Kjell Wahlström vid institutionen för skoglig mykologi och patologi, SLU. Angreppen kommer att leda till att träden växer sämre eller dör. Dessutom försvagas tallarna och de kan därmed nästa år lättare angripas av insekter, framför allt märgborrar men även tallvivlar.

    SLU, Skogsvårdsorganisationen och olika skogsbolag arbetar nu intensivt för att kunna utvärdera skadorna och åstadkomma åtgärdsprogram så att förlusterna kan minimeras.
    Notiser från SLU 5-2001

Gör juice av frukten 
Mindre fruktpressar för hushållsbruk, var får man tag i det? "På Nordpost förstås", tipsar en trädgårdsägare. De har manuella fruktpressar i olika storlekar, både i trä och i metall. Träpressen finns i storlekar på 5, 10, 30 och 66 l, metallpressen rymmer 7 respektive 16 l. Nordpost är ett postorder- och butiksföretag som ligger i Enköping, tel 0171-857 00 eller www.nordpost.se.

Gröna pris
Stefan Mattsson, stadsträdgårdsmästare i Enköping, har fått Gröna Pennklubbens trädgårdspris 2001 för att han med stort engagemang och kunnande förnyat den offentliga parken, och därmed inspirerat många trädgårdsentusiaster att själva våga skapa med perenner.

Äppelpriset utdelas av Frukt & Grönt Främjandet och gick i år till Göteborgs Botaniska Trädgård, som genom sina många utställningar med rådgivning och sortbestämning av frukt bidrar till att hålla intresset för svensk frukt vid liv.

Annika Tidehorn, journalist och matskribent, fick Årets guldäpple för sitt arbete med att lyfta fram frukt och grönt i media. Priset delades ut av föreningen Äpplets Hus.

Mest oväntade pristagare i sammanhanget är bilvårdsanläggningen Green Zone i Umeå, som fick den tämligen nybildade Gröna tak föreningens pris 2001 för bästa "gröna tak". Hela anläggningen är för övrigt ett utmärkt exempel på ekologiskt byggande.

(Gröna tak får man genom att etablera mossor och låga, torktåliga örter på tunna skikt jord ovanpå ett tak. Växterna suger upp regnvatten, isolerar, dämpar buller, gynnar den biologiska mångfalden och livar upp gråa, trista takytor.)

Hortonom Rune Bengtsson, SLU, Alnarp, har tilldelats Dalecarlica-priset av landets stadsträdgårdsmästare för att han frikostigt delar med sig av sina kunskaper om träd i offentlig miljö.

Fler SLU-fakta om fritidsodling
De två senaste utsändningarna av Fakta Trädgård-Fritid innehöll nr 6, 26, 27 (reviderade) och nr 83, 84 och 85 (nya). Växtskyddsmedel, nr 6, behandlar kemiska bekämpningsmedel och växtvårdsmedel. Carl Åkerberg gör en genomgång av preparat att köpa eller tillverka själv, vad de består av och hur de kan användas. Ann-Britt Sörensen har uppdaterat nr 26 Giftiga växter i trädgården, och utgår främst från barnperspektivet. Hon listar bl.a. växter som ej bör finnas vid förskolor, men påpekar samtidigt att faran med giftiga växter är överdriven. I nr 27 Hur förbättrar man odlingsmöjligheterna på en lerjord? berättar Eva-Lou Gustafsson om lerjordars egenskaper och hur man med rätt bearbetning, mullinblandning, upphöjda bäddar m m får ett bra resultat.

Regnvatten - en viktig resurs att ta vara på i trädgården heter nr 83. Anders Folkesson och Christer Göransson lyfter fram det positiva med regnvatten och ger råd om hur man tar hand om vattnet på tomten. I nr 84, Trädgården som källa till hälsa och livsglädje!, skriver Sara Lundström om de s.k. välfärdssjukdomarna, trädgårdsterapi förr och nu samt om forskning och utbildning som bedrivs inom detta område. Om den spännande samlevnaden mellan växtrötter och svampar handlar nr 85 Mykorrhiza kan gynna växtens tillväxt och hälsa. Siri Caspersen beskriver olika mykorrhizasvampar, hur trädgårdsväxterna gynnas och vad vi kan göra respektive undvika att göra i trädgården för att främja dessa nyttiga svampar.

Fakta Trädgård-Fritid är serien med lättläst trädgårdsinformation direkt från Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Prenumerera årsvis och få faktabladen hem i brevlådan alternativt köp enstaka blad. Register över tidigare utkomna faktablad är gratis - kontakta SLU på tel 018-67 11 00 eller publikationstjanst@slu.se. Hela kompletta serien köper man också här.

KEMI på vår linje
Det blir fortsatt tillåtet att använda ättika, fettsyror och andra s.k. naturnära medel mot ogräs. Det betyder att också järnsulfatpreparat mot mossa kommer att ligga kvar i bekämpningsklass 3, dvs. medel som får användas av oss vanliga konsumenter. Men det kan bli krav på att vissa av de i dag tillåtna medlen, t.ex. glyfosatpreparat som Roundup, endast får säljas i förpackningar för punktbekämpning och med särskild information.

Kemikalieinspektionens ursprungliga förslag kritiserades bl.a. för att alla klass 3-ogräsmedel fördes samman och diskuterades utifrån en och samma grund. De nya riktlinjerna har nyanserats och stämmer ganska väl överens med de synpunkter som Riksförbundet Svensk Trädgård och vår samarbetsorganisation FOR lämnade förra hösten (se Ht 4 och 6/2000). Nämligen att - i korthet - vi självklart måste arbeta för att minska användningen av ogräsmedel, men att det borde vara rimligt att godkänna de medel som inte anses skadliga och att tillåta andra i en form som begränsar mängden. Vid en hearing i våras gavs utrymme för ytterligare diskussioner som tillsammans med femtiotalet inkomna remissvar nu lett fram till de riktlinjer som kommer att gälla från och med 2003.
Läs mer på www.kemi.se.

Potatisskadegörare i närstudie
Vår älskade knöl är utsatt för många olika sjukdomar, skadeinsekter och virus. Nu finns möjligheten att på film se vilka de är och vad vi kan göra för att förebygga skadorna. Unika närbilder utlovas - mer information på www.tvs.slu.se. SLU har producerat videon som är på 20 minuter och heter "Växtskydd i potatisodling". Den är avsedd för rådgivning och yrkesodling, men absolut användbar även för fritidsodlare. Pris 500 kr exkl moms och frakt, beställ från SLU, Evp, Enheten för Integrerat Växtskydd, Box 7043, 750 07 Uppsala eller roland.sigvald@evp.slu.se.

Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svarPresentkort
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2024 Odla.nu i Sverige AB