Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Hemträdgården 3

Kort och Gott från Hemträdgården 3-2000 av Eva Wirén.

Svenska rosor för svenskt klimat
Fem robusta och rikblommande rossorter har nu förädlats fram vid SLU:s institution för hortikulturell växtförädling på Balsgård. De är rotäkta, dvs växer på egen rot, och är ett gott alternativ till utländska sorter, som oftast inte är anpassade för att växa i vårt klimat. Två av sorterna, en purpurröd och en rosa, är provodlade i zon IV (Uppsala), V (Umeå) och VI (Dala-Järna) med gott resultat, medan de andra endast har testats i zon II (Balsgård). Att snötäcket skyddar grenverket visade sig tydligt i sortprovningarna - en av sorterna, som klarade sig utmärkt i zon VI, var inte lika fin efter en barvinter i zon II. Man kan därför tänka sig att även de sorter som ännu inte har odlats i norr kommer att klara sig bra där.

Rosorna har ett kraftigt, friskt bladverk och drabbas endast i liten utsträckning av svampsjukdomar. Växttypen är ett mellanting mellan busk- och klängrosor. De lämpar sig för platser där de får breda ut sig, ensamma eller i buskage. De fem sorterna förökas nu och förväntas finnas ute i plantskolorna inom ett par år, troligen med namn med nordisk anknytning.
Notiser 2-2000 från SLU

Hemlagat mot mjöldagg
Biprodukter från mjölkindustrin kan hjälpa mot mjöldagg. Det upptäckte den brasilianske forskaren Wagner Bettiol i försök med mjöldaggsangripna gurkor i växthus. Han testade flera olika lösningar och fann att den mest verksamma var en del vanlig mjölk och nio delar vatten, som han duschade växterna med två gånger i veckan.

Roger Jaksland i Norge odlar mycket rosor och har provat mjölkmetoden mot mjöldagg på rosor. Han menar att utomhus är det mer lämpligt med proportionerna 50/50 mellan mjölk och vatten. Den enda bieffekten är att bladen kan bli lite missfärgade. I frösådder rekommenderar han mjölkpulver i stället för mjölk för att slippa dålig lukt. Allra effektivast är dock att lösa upp 1 tsk bakpulver i 1 l varmt vatten och blanda i 1 dl grönsåpa, menar Roger från Norge. 
Trädgårdsamatören 4-99

Duschflaska med pump
Såpa, såpsprit, bikarbonat, vitlök och mjölkblandning (se ovan) är lösningar man kan blanda själv och använda mot diverse skadegörare. Men de här växtvårdsmedlen har kortvarig effekt, så man måste upprepa behandlingarna ofta och se till att skadedjuren träffas ordentligt av vätskan. Eurospray är en duschflaska som förenklar hanteringen. Den är luftdriven, spar på handkrafterna och kan spraya uppochnedvänd. Flaskan finns i storlekarna 100 ml och 330 ml, och kan användas till olika sprutvätskor för hushåll, trädgård och bilvård. Man köper alltså en tom plastflaska och fyller med den lösning man vill ha själv. Lilla flaskan kostar 60 kr, den stora 70 kr inkl moms och frakt. Beställ enklast genom att sätta in på postgiro 39 71 35-5, Eurospray. För mer information, ring 070-403 14 34 eller besök www.swedspray.se

1900-talets trädgårdsupptäckter

Millenniehysterin gick över ganska snabbt. Kanske vågar man sig på att återigen blicka tillbaka till förra århundradet. Den brittiska tidningen Gardening Which? (dec -99) lät ett antal trädgårdsorganisationer i Storbritannien välja vad de ansåg vara 1900-talets mest betydelsefulla trädgårdsupptäckter/idéer. Här är resultatet: mikroförökningstekniken, lagstiftning om renare luft, konceptet "ekologisk odling", krukodlade växter, att göra trädgårdsprogram för TV, färdiga jordblandningar, plastkrukor, svagväxande grundstammar för fruktträd, bildandet av ett trädgårdshistoriskt sällskap (Garden History Society) samt begreppet "trädgården som ett uterum". Vad skulle du rösta på?
Vitaminer och pigment från nya bär
Med bättre sorter och odlingsteknik, kan havtorn och aronia i framtiden bli intressanta som komplement till de vanliga lantbruksgrödorna. Bär av havtorn, Hippophaë rhamnoides, med sin unika smak och sin mycket höga halt av olika vitaminer, används redan i dag i livsmedelsindustrin, t ex i juice. Svart bäraronia, Aronia melanocarpa, har en stor potential som livsmedelsfärgämne, t ex vid safttillverkning, eftersom bäret innehåller mycket av de blå- eller rödfärgade anthocyanerna. Omfattande odlingar av de båda grödorna finns redan i Ryssland, men de är ännu ovanliga i Sverige. Den genetiska variationen för båda arterna har nu kartlagts i ett doktorsarbete vid SLU Balsgård. Det visade sig att det finns goda möjligheter att förbättra sorterna med växtförädling och därmed påverka livsmedelsråvarans kvalitet. I avhandlingen beskrivs även hur andra faktorer påverkar kvaliteten, bl a årsmån, mognadsgrad och gödsling.
Notiser 8-99 från SLU

Socker lockar nyckelpiga
Nyckelpigor är till god hjälp i trädgården, eftersom både larver och fullvuxna skalbaggar äter bladlöss och sköldlöss. En individ kan äta 40-50 bladlöss om dagen! Tips om hur man kan locka nyckelpigor till trädgården gavs för en tid sedan i den amerikanska tidningen Organic Gardening. Blanda ca 140 g vanligt socker (1,6 dl) i en knapp liter vatten och spraya lösningen på växter där bladlöss är ett problem. Sockervattnet liknar den söta "honungsdagg" som bladlössen själva utsöndrar, och som signalerar till nyckelpigan att här finns mat.

Växtskydd, sortval, jord, gödsling…
Fakta Trädgård-Fritid är en faktabladserie med lättläst trädgårdsinformation från Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Odla jordgubbar, hålla höns i trädgården, småblommiga klematis, rådjur och gnagare i våra trädgårdar, gör din egen blomsteräng, att välja potatissort, biologisk bekämpning i växthus, pH och kalkning, odlingsvärda körsbärs- och plommonsorter är några exempel på ämnen i denna serie. För att prenumerera eller köpa enstaka faktablad, kontakta Publikationstjänst på tel 018-67 11 00 eller publikationstjanst@slu.se.

Den senaste utsändningen innehåller nr 17 Odling av frukt i fritidsodling och nr 45 Rådgivning, forskning-försök - till nytta för fritidsodlare (båda reviderade) samt nr 77 "Regnbågen" - en inspirationsrabatt med sommarblommor (ny).

Parkhistoria kartlagd
"Till stadsbornas nytta och förlustande" heter en avhandling som behandlar den offentliga parken i Sverige under 1800-talet. Det är ett hittills oskrivet stycke parkhistoria som här framställs på ett lättillgängligt sätt och med många vackra illustrationer, vilket gör att boken trots sin tjocklek lockar till läsning. Catharina Nolin, konst- och arkitekturhistoriker, berättar om den offentliga parkens tillkomst, dess utformning och användning, om de ideologiska tankar som låg bakom och på vilket sätt parken kunde verka uppbygglig på stadsbefolkningen. Avhandlingen är utgiven på Byggförlaget 1999.

Jämn gödsling bäst för växt
På trädgårdsmässan i Sollentuna anordnade Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, ett seminarium om gödsling. Tom Ericsson vid SLU berättade att olika växter har tämligen lika behov av olika näringsämnen. Vi skulle alltså kunna klara oss med ett slags allsidigt gödselmedel för hela trädgården. Viktigast är att det tillförs kontinuerligt och inte bara vid enstaka tillfällen. Dag Lindahl redovisade Svenska Torvproducentföreningens försök med gödsling till krukodlade sommarblommor. Resultatet visade att sommarblommorna kräver mycket näring, allra finast i just det här försöket blev de som fick fem gånger den rekommenderade dosen av näring. En sådan kraftig giva kanske inte ska tillämpas generellt, man får följa växternas utveckling och försöka gödsla därefter. Det är också viktigt att sommarblommor odlas i en rejäl kruka och i en jord avpassad för krukodling.

Höns-, häst- och kogödsel, blod- och benmjöl, urin och gräsklipp är exempel på organiska gödselmedel. Vissa är snabb- och andra långsamverkande, berättade Anna Richert Stintzing från Jordbrukstekniska institutet. Hur snabbt näringen frigörs beror bl a på jordens fuktighet och temperatur, så med organiska gödselmedel är det inte helt lätt att gödsla rätt utifrån växternas behov. Positivt med organiska gödselmedel är att växterna får jämn näringstillförsel och att jorden (framför allt med stallgödsel) berikas med mull.

Urin är ett utmärkt kvävegödselmedel. Calle Åkerberg från Trädgårdsförsöksstationen, SLU, gav några råd om hur den bör användas. Späd urinen med 5-10 l vatten, sprid vid flera tillfällen och helst i regnigt, svalt väder, mylla ner. Ge måttligt till klorkänsliga växter och häll inte direkt på ätliga delar före skörd. En variant är att gödsla gräsmattan med urin och sedan ta vara på gräsklippet.

Det nya blomväxtsystemet
I slutet av 1998 presenterades ett nytt blomväxtsystem. Nyheten uppmärksammades i TV och dagstidningar, det påstods att växtsystematikerna gjort om hela systemet och att Linné förpassats till historien. Uppsalabotanisterna Birgitta och Kåre Bremer har varit med och arbetat fram det nya systemet. I Svensk Botanisk Tidskrift (2000:94:1) beskriver de hur nya metoder möjliggjort kartläggningen av blomväxternas släktträd, men att det ännu återstår mycket arbete. Det nya systemet har inte mycket med Linné att göra. Revideringen av hans system påbörjades redan under 1700-talet. Men Linnés insatser utgjorde basen för fortsatt forskning, och i den bemärkelsen kan hans verk aldrig bli passé.

Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svarPresentkort
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2024 Odla.nu i Sverige AB