Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Hemträdgården 1

Kort och Gott från Hemträdgården 1-2005 av Eva Wirén, trädgårdsrådgivare.

Skärpta regler för träskyddat virke
Träskyddsmedel innehåller ofta farliga metaller som arsenik, krom och koppar, och impregnerat trä bör undvikas så långt det är möjligt. Det räknas som farligt avfall och när det väl en gång är uttjänt måste det tas om hand i speciella förbränningsanläggningar. EU-gemensamma regler infördes redan förra året för kreosotbehandlat virke, och för arsenikbehandlat virke i juni i år. Reglerna innebär i korthet att trä som impregnerats med kreosot eller arsenik inte ska användas på lekplatser, i trädgårdar, och i bostäder där människor vistas och kan komma i kontakt med virket.

Säljare av träskyddsbehandlat virke är skyldiga att lämna skriftlig information om bl.a. användning av virket, om hälsorisker och hur avfall från virket ska tas omhand.
Mer information på www.kemi.se, 08-51941100.

Växter sanerar tungmetaller
Vildtobak, brun senap och majs är växter som haft en speciell uppgift i köksträdgården vid Gunnebo slott utanför Göteborg. Den blivande trädgårdsanläggningen visade sig ha en aning förhöjda halter av bly och kadmium, och med hjälp av de här växterna hoppas man komma tillrätta med problemet. De har nämligen förmågan att ta upp tungmetaller ur jorden, och därför har man under sommaren odlat dem i köksträdgården.

I några länder är fytosanering (marksanering med växtmaterial) en kommersiellt användbar metod och ett alternativ till den traditionella varianten med jordtvätt. Försöket i Gunnebo är det första i Sverige där man testar saneringsmetoden i odlingsjord.
Hämtat från Viola 13/14-04

grönsaks- och kryddplantor
Grönsaks- & kryddplantor
Handla nu

Småsaxar för trädgårdsklipp
Nya trädgårdsverktyg för att putsa och klippa kruk- och balkongväxter, bonsaier, snittblommor, arbeta med blomsterdekorationer, gallra vindruvsklasar, skära av kvistar, band m.m. finns nu i Bachos sortiment. Det är tre blomstersaxar med olika längd och grovlek på skär, i storlek från liten nätt "sysax" upp till modell kökssax. I Bahco-sortimentet finns dessutom en grässax, med vridbart huvud som underlättar klippning i olika vinklar. Cirkapris 100, 130 och 160 kr för blomstersaxarna; 250 kr för grässaxen.
www.bahco.com, tel 0171-478220

Gallkvalster och äppelvecklare i FOR-försök
Vår paraplyorganisation FOR, Fritidsodlinges Riksorganisation, har olika intressanta försök på gång. I somras startade dels ett sortförsök med svarta vinbär, dels ett försök med förvirringsferomon mot äppelvecklare. Sortförsöket med svarta vinbär är i första hand avsett att undersöka skillnader i mottaglighet för vinbärsgallkvalster. Det finns idag inga motståndskraftiga sorter på marknaden och man kan inte säga något säkert om de nya sorter som kommer. FOR har planterat 9 olika sorters svarta vinbär på fyra koloniområden samt i Åkersberga Trädgårdssällskaps visningsträdgård. Sorterna är 'Intercontinental', 'Polar', 'Risarp', 'Storklas', 'Narve Viking', 'Titania', 'Ben Gairn', 'Ben Hope' och 'Ben Thron'. Försöket är tänkt att pågå 3-4 år, och fler sorter kommer med i observationerna i år.

Äppelvecklarförsöket är ett samarbete med SLU och genomförs i ett koloniområde i Nynäshamn. Feromonet, som ännu är på försöksstadiet, är främst tänkt för yrkesodlingar men forskaren Peter Witzgall nappade på förslaget att testa även bland fritidsodlare. Remsor med förvirringsferomon har nu placerats ut på alla äppelträd i koloniområdet. Feromonet fungerar så att hela området ska vara omgivet av doftämnet så att hannarna inte kan hitta några honor att befrukta. De fångstfällor som hittills saluförts i trädgårdsbutikerna har ingen tillfredsställande effekt.

Ytterligare ett försök handlar om att testa odlingsvärdet hos nya skorvresistenta äpplet 'Fredrik'. Ett tiotal träd av denna Balsgårdssort testas i FOR:s regi hos olika fritidsodlare.

Miljömärkt i koloniföreningen
Nu har alla koloniföreningar möjlighet att bli miljödiplomerade. Det är Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar som tagit fram miljökriterier för detta, och i våras utsågs landets första miljödiplomerade koloniförening, Björkhagens fritidsträdgårdar i Stockholm. I Holland har kolonister utfärdat miljödiplom sedan slutet av 90-talet vilket inspirerat försöken i Stockholm.

Några av grundkraven för en miljödiplomering är att medlemmarna inte ska använda konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel, och att de komposterar - krav som redan i dag finns inskrivet i många föreningars stadgar. Att gå vidare i processen mot en miljödiplomering kan stärka föreningen med tanke på hot om avgiftshöjningar eller byggnation på koloniområdet.
Hämtat från Koloniträdgården 1/04

Utmärkelse till en av Hemträdgårdens författare
Rune Bengtsson är inte bara en uppskattad författare av våra läsare, han är också en omtyckt lärare hos studenterna på SLU, Alnarp. I höstas, som för övrigt var Runes sista termin som lärare, fick han ta emot Alnarps studentkårs pedagogiska pris 2004. I motiveringen stod det bl.a.: "För sin förmåga att på ett stimulerande och nivåanpassat sätt förmedla sin otroligt breda kunskap och på detta sätt bidra till studenternas utveckling av sin kreativitet och kritiska tänkande."

Anmäl dig till vårt nyhetsbrevErbjudanden, nyheter och inspiration varje vecka!
Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svar
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2023 Odla.nu i Sverige AB