Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "500" Status: Server Error: Server Error{"responseHeader":{"status":500,"QTime":40},"response":{"numFound":26661,"start":0,"maxScore":0.1322383,"docs":[{"item_id":"17981","score":0.1322383},{"item_id":"22554","score":0.13136128},{"item_id":"1502","score":0.13127294},{"item_id":"17891","score":0.11599161}]},"error":{"metadata":{"error-class":"org.apache.solr.common.SolrException","root-error-class":"org.apache.solr.common.SolrException"},"msg":"Unable to compute facet ranges, facet context is not set","trace":"org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:155)\n\tat org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2082)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:670)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:458)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:225)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:183)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1652)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:585)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)\n\tat org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:577)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:223)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:110)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97)\n\tat org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257)\n\tat org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:540)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555)\n\tat java.lang.Thread.run(Unknown Source)\n","code":500}} .

Harlekinnyckelpiga

  • Trädgård

Harlekinnyckelpiga - En ny hotfull gäst i svensk fauna. Harlekinnyckelpiga, Harmonia axyridis har i östra Asien använts som biologisk bekämpning mot bladlöss och nu har den spridits även till andra världsdelar.

Harlekinnyckelpiga, _Harmonia axyridis_
Harlekinnyckelpiga, _Harmonia axyridis_

Av Sylvia Svensson Användandet av Harlekinnyckelpigan har dock fått oönskade effekter, då den med sitt aggressiva beteende och sin anpassningsbarhet snabbt etablerar sig i den naturliga faunan och hotar andra arter. Den är mycket glupsk och klarar sig bra i skiftande livsmiljöer.

Harlekinnyckelpigan började säljas i Europa i mitten av 90-talet och redan 2001 upptäcktes de första acklimatiserade exemplaren i Belgien. Sedan har andra länder drabbats i rask följd, man har hittills hittat den i Malmö 2007!

I ett radioprogram nyligen berättade man att man i Norge och Danmark är mycket oroade för Harlekinnyckelpigans framfart, där påträffades den redan 2006. Den ju är en nykomling i den europeiska faunan och klassas som invaderande främmande art på grund av att den konkurrerar ut inhemska arter.

I Nordamerika, där Harlekinnyckelpiga har funnits i vilt tillstånd sedan slutet på 80-talet, känner man de negativa konsekvenserna bättre. På sina håll har den tagit över och blivit den dominerande nyckelpigearten. Man betraktar den som en skadeinsekt eftersom den på hösten i stora svärmar söker sig in i bostadshus.

Harlekinnyckelpigan kan vara svår att känna igen på grund av dess många olika färgkombinationer. Vanligen har den 0-19 svarta prickar på orange eller röd botten eller 2-4 orange eller röda fläckar på svart botten, men det finns fler varianter.

Även halssköldens teckning varierar. Det kan vara ett svart mönster på ljus botten som liknar en kattass, ett M (eller W). Formen är något rundare än hos andra arter.

Harlekinnyckelpigan kan bli upp till 8 mm lång, och är därmed störst, vid sidan av vår inhemska 7-prickiga nyckelpiga, Coccinella septempunctata.

Larven känns igen lättare, särskilt i sina sista utvecklingsstadier. Kroppen är nästan svart täckt med mjuka taggar. Den har två parallella band på kroppen där segment 1-5 är orangefärgade. Mellan dessa band har segment 4-5 vardera två ljusare orangefärgade taggar. OBS att larven hos Harmonia quadripunctata är mycket lik, men skiljer sig så att den inte har orange färg på kroppens femte segment.

Harlekinnyckelpigan går i dvala på den kallaste delen av året, men vaknar upp igen när temperaturen stiger högre än 10°C.

Liksom många andra nyckelpigor kan harlekinnyckelpigan utsöndra isopropylmetoxypyrazin som ett försvarsmedel och giftig. Den hör till de nyckelpigor som producerar störst mängd av detta ämne.

Källa: Wikipedia