Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Ett bättre liv med växter

Det är titeln på ett nytt, danskt forskningsprojekt vid Köpenhamns universitet. Syftet är att kartlägga växters och blommors betydelse för arbetsmiljön och personaltrivseln på danska kontor.

Från Floradania

I en tid då det pratas så mycket om "det goda livet" har fil. mag. och doktorand Jane Dyrhauge Thomsen från biovetenskapliga fakulteten vid Köpenhamns universitet bestämt sig för att undersöka hur växter och blommor kan medverka till att förbättra arbetsmiljön på danska arbetsplatser.

  • I projektet ägnar jag mig åt arbetsplatser där personalen sitter på kontor och utför administrativa uppgifter, men även har kund- eller klientkontakt, berättar Jane Dyrhauge Thomsen, och fortsätter:

  • Anledningen till att jag har valt att fokusera på denna kategori är att redan existerande forskning pekar på att just denna personalgrupp har arbetsvillkor som växter och blommor kan förbättra markant.

Det är ganska tankeväckande så lite man vet om hur närvaron av växter och blommor påverkar arbetsplatsens omgivningar och personaltrivseln trots att man har forskat i ämnet de senaste 30–40 åren. Enligt Jane Dyrhauge Thomsen vet vi att växter och blommor kan påverka arbetsmiljön och personaltrivseln positivt. Vi har också några teorier om varför de ger en positiv effekt.

Den mest kända teorin är att människan i alla tider har varit nära knuten till och beroende av naturen och att det fortfarande ligger så djupt rotat i oss att vi omedvetet mår bäst i sällskap med växter och blommor.

grönsaks- och kryddplantor
Grönsaks- & kryddplantor
Handla nu

Däremot saknar vi en mer djupgående förståelse för de olika aspekterna och processerna som är involverade. Man vet exempelvis inte särskilt mycket om vilka skälen är för användning av växter och blommor på kontoren, hur de anställda tycker att växter och blommor påverkar deras trivsel på arbetsplatsen och i hemmet eller om olika typer av växter och blommor påverkar personaltrivseln på olika sätt.

Svaren på de här och många andra frågor kommer Jane Dyrhauge Thomsen att ägna de kommande två åren åt att få fram.

Projektet pågår redan för fullt, det har bland annat genomförts inledande undersökningar med bra resultat. Enligt Jane Dyrhauge Thomsen är det ännu för tidigt att dra slutsatser, men resultaten tyder på att växter och blommor hör hemma i arbetsmiljön, att de kan användas på många olika sätt och att olika typer av växter och blommor påverkar folk på olika sätt.

  • Nu ser jag fram emot att komma igång med fler undersökningar som kan underbygga resultaten av de inledande undersökningarna, berättar Jane Dyrhauge Thomsen medan hon leende säger:

  • Jag brinner för mitt projekt och jakten på ett bättre arbetsliv är för min del också en del av det goda livet.

Fakta

Under årens lopp har det genomförts åtskilliga undersökningar om växter och deras effekt på i synnerhet inomhusklimatet.

År 1996 påvisade den norska forskaren Tove Fjeld en märkbar förbättring bland de anställda i form av mindre ögon- och hudirritationer, bättre koncentrationsförmåga och ett bättre allmäntillstånd vid en kontorsundersökning om växters effekt på inomhusklimatet.

Ett studieprojekt genomfört 2007 av Marta Gruca från institutet för lantbruksvetenskap vid Köpenhamns universitet visade att 87 procent av en grupp biblioteksbesökare mådde bättre när de omgavs av växter.

En undersökning från Washington State University har bevisat att folk som jobbar på gröna kontor har lägre blodtryck och kortare reaktionstid och drabbas inte lika ofta av stress som folk i miljöer som saknar växter.

En undersökning utförd av det teknologiska institutet i Holland 2008 dokumenterar att växter på arbetsplatsen verkar stimulerande på kreativa jobb.

Projektet "Plants for a Better Life", som är ett treårigt forskningsprojekt finansierat av biovetenskapliga fakulteten vid Köpenhamns universitet, branschföreningen Danske Prydplanter och Research School of Horticultural Sciences, förväntas vara avslutat i juli 2011.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrevErbjudanden, nyheter och inspiration varje vecka!
Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svar
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2023 Odla.nu i Sverige AB