Felmeddelande

An error occurred while trying to search with Solr: "500" Status: Server Error: Server Error{"responseHeader":{"status":500,"QTime":44},"response":{"numFound":28503,"start":0,"maxScore":0.38470787,"docs":[{"item_id":"115","score":0.38470787},{"item_id":"2683","score":0.33454907},{"item_id":"383","score":0.32243937},{"item_id":"2481","score":0.29482636}]},"error":{"metadata":{"error-class":"org.apache.solr.common.SolrException","root-error-class":"org.apache.solr.common.SolrException"},"msg":"Unable to compute facet ranges, facet context is not set","trace":"org.apache.solr.common.SolrException: Unable to compute facet ranges, facet context is not set\n\tat org.apache.solr.handler.component.RangeFacetProcessor.getFacetRangeCounts(RangeFacetProcessor.java:67)\n\tat org.apache.solr.handler.component.FacetComponent.getFacetCounts(FacetComponent.java:296)\n\tat org.apache.solr.handler.MoreLikeThisHandler.handleRequestBody(MoreLikeThisHandler.java:235)\n\tat org.apache.solr.handler.RequestHandlerBase.handleRequest(RequestHandlerBase.java:155)\n\tat org.apache.solr.core.SolrCore.execute(SolrCore.java:2082)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.execute(HttpSolrCall.java:670)\n\tat org.apache.solr.servlet.HttpSolrCall.call(HttpSolrCall.java:458)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:225)\n\tat org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.doFilter(SolrDispatchFilter.java:183)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1652)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:585)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143)\n\tat org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:577)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:223)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1127)\n\tat org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:515)\n\tat org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:185)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1061)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:215)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:110)\n\tat org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97)\n\tat org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)\n\tat org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:257)\n\tat org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:540)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:635)\n\tat org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:555)\n\tat java.lang.Thread.run(Unknown Source)\n","code":500}} .

Boxwood

  • Trädgård
Its History, Cultivation, Propagation and Discriptions

Visste ni att det finns över 100 arter och kultivarer av släktet Buxus? Jag hade gissat på några stycken! Av dessa är kanske en fjärdedel dokumenterade, de andra är ganska okända.

P. D. Larson som skrivit den här boken har bedrivit intensiva studier och odlat släktet mer än 12 år och sammanfattat sina kunskaper åt eftervärlden. Det har tidigare inte funnits många källor. Efter hans död 1992 har goda medarbetare sett till att hans arbete blivit utgivet. I Amerika, där intresset och förutsättningarna för odling kanske är större än hos oss, finns ett buxbomsällskap, American Boxwood Society, där man arbetar för att sprida mera kunskap om ett missförstått släkte.

Boken har satt som sin uppgift att berätta släktets historia (som sträcker sig mer än 4000 år före Kristus) och utveckling, metoder för förökning och skötsel och den vänder sig till såväl landskapsarkitekten och plantskolemannen som till den entusiastiske trädgårdsamatören.

Ett roligt kapitel är vikt för tro och sägen om buxbom, som man anser haft betydelse i religiösa riter, bland annat. Den har t.ex. alltid varit flitigt planterad på kyrkogårdar som symbol för odödlighet!

Det är väl sörjt för beskrivningar och illustrationer, som tillgodoser läsarens möjligheter att särskilja olika arter, och man har noga redogjort för växternas behov av jordmån, vatten och gödning. Man har inte undanhållit läsaren att buxbom minsann också har sina fiender i form av "buxbomspinn" eller "bladminerare". Direkta sjukdomar är däremot sällsynta.

Huvuddelen av boken är ägnad åt beskrivningar av arter och namnsorter (varieteter), där inget förefaller ha lämnats åt slumpen. Förtydligande teckningar är utsökta, färgfoton däremot tunnsådda. Kanske har man tyckt att intrycket av de olika arterna är alltför likartat för att det skall vara meningsfullt att avbilda alla.

Härdigheten är ju alltid ett kapitel för sig när det gäller växtbeskrivningar från USA. Enligt den Zonkarta som avbildats och följts i boken skall buxbom kunna odlas i zoner mellan 5 och 10, vilket översätt till svenska förhållanden bör betyda att vi kan odla den till zon 1-2 (3) om vi håller oss till den härdigaste, Buxus sempervirens. Som alltid är odlingsbetingelserna beroende av vår möjlighet att ordna ett bra mikroklimat i trädgården.

Boken är lättillgänglig och välskriven och har en bra översiktsprotokoll och ordförklaring i slutet. Register saknas men bör inte föranleda huvudbry eftersom uppställningen är strikt alfabetisk.

Sammanfattningsvis tycker vi att detta är en efterlängtad bok om ett släkte vi gärna vill veta mer om.

Barbro Hansson/Sylvia Svensson

 

  

Boxwood Boxwood
 
Titel:
Boxwood
Författare:
P.D. Larson
Bandtyp:
Inbunden
Förlag:
Foliar Press
Utgivningsår:
1996
ISBN:
0-9654150-0-7