Zinklådor

Jag har köpt zinklådor och krukor till min balkong, som är helt oskyddad vid regn. Räcker det om jag lägger lekakulor i botten eller ska jag borra några små hål?

Gunilla

Odla Svarar: 

Om det kan regna i lådorna så måste du borra hål, annars kommer dina växter att behöva gå i simskolan eller så kommer de att drunkna!! :-) Men lägg ändå lecakulor på botten för dräneringens skull, så att inte jorden packar sig och täpper till hålen.

Sylvia