Yvigt träd på liten tomt

Gunnar

Jag har en liten radhustomt med rabatter, lite gräsmatta och en häck runtom. På den ytan, c:a 50 kvm, så finns också ett familjeäppelträd sedan 12 år tillbaka. Det gav 2008 en riklig skörd, men sedan dess har det ägnat sig åt att skjuta vattenskott som tagits bort, mer vattenskott osv. Det är förmodligen kraftigt växande, men jag kan inte ha ett stort träd på denna lilla tom.

Kan jag tvinga det att inte bli så stort, och i så fall hur? Eljest tar jag bort det och då undrar jag: vad för slags träd ska jag ha i stället som inte blir stort, max 2,5 m högt och 2 m brett. Fruktträd vore bra, men det går bra med ett prydnadsträd också.

Tacksam för tips och råd

Mvh Gunnar

Odla Svarar: 

Det kan vara svårt att tvinga ett familjeträd att bli "litet" då det förmodligen är ympad på en kraftigväxande grundstam.

Men kontakta gärna en certifierad fruktträdsbeskärare (http://www.odla.nu/artiklar/ute/frukt-och-bar/gront-kort-i-beskarning/) på din ort och fråga om råd, man måste se det för att kunna svara säkert.

Om ni kommer fram till att ni vill ta bort det så finns det mindre träd man kan ha. Dels finns flera sorters så kallade pelarträd, där fruktveden växer ut direkt från stammen. Dels kan man spaljera så kallade spindelträd mot en plank eller dylikt och tar då inte mycket plats.

Sedan finns också riktiga dvärgträd ympade på en svagväxande stam, de går till och med att odla i stora krukor, så det finns många möjligheter till en liten täppa.