Ympning av fruktträd

Vilken tid på våren är den bästa att a) ta ympkvister och b) ympa in dem på vuxna äppelträd. Det kanske finns någon som kan svara.

Tacksam,
Herbert

Odla Svarar: 

Ympar gör man på våren när saven stiger, dvs. april-maj beroende på var du bor.

Ympkvistar tas tidigt på vintern, december-februari. Förvaras i fuktig papper + plast i kylskåpet e.d. tills det är dags att ympa, de får inte börja sava.

Sylvia