Vresros

Jag planterade i höstas en häck med vresrosor. Plantorna var ca 75 cm höga och de flesta bara en stam. Ska jag klippa ner de nu i vår eller bara låta dem växa på?

Mvh
Gun-Britt

Odla Svarar: 

Klipp ner dem på våren så att det blir fler grenar. Det räcker om du klipper till ca 25-30 cm ovan mark, klipp över ett välutvecklat öga.

Sylvia