Vitklöver som marktäckande

Kan man så vitklöver och ha som marktäckande under en häckmispelhäck? Måste i så fall befintligt gräs grävas bort först innan man sår vitklöver eller kan man toppdressa med ny jord på gräsremsan och så vitklöver direkt?

När sås vitklöver lämpligast?

Elisabeth

Odla Svarar: 

Gräset kan kväva vitklövern om det inte klipps, och ska du så vitklöver, måste den ju få växa ifred ett tag innan man klipper, så det bästa är att ta bort gräset där man ämnar så vitklöver. Lättast går det att så den på våren när det inte längre är tjäle i jorden.

Sylvia