Vintergröna buskars flyttning

Vi har 4-5 klottuja och sockertoppstuja. Där de står nu ska vi ha en Häckmispel-häck och vi vill flytta tujorna för att bevara dem. De är nog planterade på 70-talet och är ca 60-80cm höga, inklämda mellan krypenar (som vi inte ska behålla).

När på året kan vi flytta dem och ska vi förbereda eller tänka på något inför flytten? Vi ska försöka sätta Häggmispel-plantorna till hösten.

Tacksam för svar.
Lena i södra Skåne

Odla Svarar: 

Det går bra att flytta dem nu på våren. Förberedd de nya groparna innan ni tar upp buskarna. Sörj för vatten sedan de är omplanterade, så att de inte torkar ut innan de har hunnit rota sig igen.

Sylvia