Vintergrön ligusterhäck

Hej!
Vi tänker plantera en vintergrön ligusterhäck utefter en stödmur av betong. Närmast stödmuren, i hela dess höjd, finns ett ca 15 cm tjockt dräneringslager med ett dränrör i botten.

Hur kan man fixa till en bra planteringsbädd som inte blir för torr eller torkar ut?

Bo

Odla Svarar: 

Är muren placerad direkt mot jord på ena sidan? Då kanske ni kan placera en s.k. droppslang på den torrare sidan så att vatten droppar till växterna hela tiden under sommaren då det är soligt på den sidan som mest riskerar att torka ut. Sedan bör ni ju förstås hjälpvattna hela häcken också när det är torrt väderlek. Vänta dock med att plantera tills det blir lite regnigare och svalare väderlek, och använd krukodlade plantor.

Använd jord som är lerblandad och mullrik, sådan som har god vattenhållande egenskap, fråga där du köper jorden. En stående remsa markväv mellan dräneringslagret och jorden bör ni också ha.

Sylvia