Vintergrön liguster

Vi har nyss (!) köpt ligusterplantor av en privatperson som grävt upp dem ur en knappt 7-årig häck. Plantorna står nu i stora jordklumpar i sopsäckar i ett skjul utomhus. Kommer plantorna att klara sig? Hur sköter vi dem bäst i så fall? Kan vi plantera så snart det går att gräva i jorden?

Mvh Eva

Odla Svarar: 

De kommer nog att klara sig, om de inte hamnade i frosten med bara rötter?

Ni kan plantera dem med en gång när ni kan gräva: Om ni inte har tjäle, så gräv ner dem med en gång när snön försvinner. Klipp ner dem efter ni har planterat dem.

Sylvia