Vintergrön klätterväxt

Vår tomt ligger en nivå under vår grannes tomt. Vid tomtgränsen har vi en meterhög mur (som ett "trappsteg"). Nu har vår granne byggt  ett mycket fult förråd precis vid tomtgränsen, en meter från muren på hans sida. Vi har fått löfte om att plantera något på hans tomt som täcker förrådet. Vad kan fungera på metern mellan muren och förrådet, finns det något vintergrönt som inte spränger muren?

Murgröna är det vi tänker oss, som klättrar på själva förrådet. Men vi är oroliga för rötterna...

/Sofia

Odla Svarar: 

Murgröna kommer att suga sig fast i förrådets väggar så om man senare vill ta bort den, blir det sugrötter kvar i väggen som måste då skrapas bort.

Annars finns det ju ingen annan vintergrön klättrare. Om den spränger muren från 1 m avstånd är däremot inte troligt, men säker kan man aldrig vara. Så om ni tar murgröna, ställ en rejält hög rotspärr stående mellan muren och murgrönans rötter. En kraftig rotmatta, en plastskiva e.d.

Annars kanske en rad vintergröna, högsmala enar, idegranar, tujor eller cypresser?

Sylvia