Vinranka i litet växthus

Är det någon idé att försöka odla vindruvor i ett litet växthus, 2x2 m, eller tar de för stor plats?

Anne

Odla Svarar: 

Jag tror nog att det behövs större växthus än så. Vinrankan är en mycket kraftigväxande och kan lätt spränga glaset om den får för lite plats.

Men var bor du? Man kan ju odla vinranka i nästan halva Sverige om man väljer s.k. staketdruvor, Zilga, Sukribe etc. eller de andra härdiga sorterna. Placera rankan på en varm och vindskyddad plats, mot altanvägg e.d.

Sylvia