Vindruvor och ny träpanel

Karin Eldståhl

Har sedan flera år vindruvor i en spalje mot husväggen, i vår är det dock dags för panelbyte på huset och vinrankan måste flyttas. Vilket sätt är klokast, ska den klippas ner eller kan spaljen lossas från väggen och "läggas" ner utan att stocken tar skada?

Odla Svarar: 

Hej!

Ta loss spaljen och lägg ner den utan att bryta kvistar från rankan. Vindruvor ska inte klippas just på våren, då kan de blöda så ymning att de kan t o m dö. 

Med vänlig hälsning

Sylvia