Vilka träd klarar salt- bräckt vatten

Vi vill plantera ett träd i vattenbrynet. Ibland kommer det att ligga under vattenytan då vattnet är mycket högt. Bor i början av Stockholms skärgård. Skulle önska pil av något slag. Vilken sort är i så fall tåligast? Är alternativet annars Al?

Tack på förhand!
Ia

Odla Svarar: 

Salix-arter som tål fukt är t.ex. Salix acutifolia, spetsbladig daggvide, Salix purpurea 'Nana', dvärgrödvide, Salix alba 'Chermesina', korallpil, Salix alba 'Sericea', silverpil och Salix elegantissima, fontänpil.

Andra växter som tål fukt ibland är häggmispel, blåtry, druvfläder, al och skogsolvon.

Sylvia