Vildvinsbären giftiga?

Håkan

Felaktigt svar angående bären på vildvin! De är giftiga, tvärtemot vad du sa!

Blommorna är små och grönaktiga, bildade i klungor under den sena våren. De mognar under sensommaren eller tidiga hösten till hårda lila-svarta bär som är 5-7 millimeter i diameter. Dessa bär innehåller oxalsyra, vilken är giftig för människor och andra däggdjur, och bären kan vara dödliga om de förtärs. Förgiftningar är dock ovanliga till följd av bärens motbjudande smak. Även om bären är giftiga för däggdjur är de en viktig vinterföda för fåglar. Oxalkristaller finns också i sav, och kan orsaka irritation och hudutslag.

Se. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A4ttervildvin

/Håkan

Odla Svarar: 

Hej

Tyvärr kan jag inte hitta någonstans där jag skulle ha sagt att de är ätliga. Var hittade du detta någonstans? Är det mitt svar eller någon annans? Man ska ju förstås aldrig äta frukter som man inte är säker på.

Men Giftinformationscentralen säger så här: Parthenocissus-arter Förgiftningar är inte kända.

Med vänlig hälsning Sylvia