Veketåg

I Göteborgstrakten ser man hur veketåg hastigt breder ut över ängarna. Vad kan det tyda på? Något att göra åt det? Jag gillar det inte och det gör inte betesdjuren heller.

Ingrid