Vedartad

Vad betyder vedartad?

Iyad

Odla Svarar: 

Att stammen och grenarna blir sega och hårda och måste skäras av t.ex. vildvin i motsats till örtartade t.ex. potatis där blasten lätt kan brytas av.

Göran