Växt som kan hänga nedför mur

Vår tomt ligger högre än gångbanan framför, och vi har därför en 1 meter hög betongmur upp till trädgården. Jag undrar om det finns någon växt som skulle kunna planteras i trädgårdskanten och hänga ner över muren och gömma den. Det ska inte vara någon kraftig buskliknande växt eftersom vi har en ligusterhäck i tomtgränsen. Vi kan inte plantera nedanför tomten eftersom där är kommunens gångbana. Har funderat på murgröna, men den växer väl uppåt och inte hängande.

Marianne

Odla Svarar: 

Murgröna går att fästa med stålpiggar så att den växer utmed muren om du vill.

Annars kanske du kan pröva hängande sorter av oxbär? Eller varför inte liten stefanandra, som kan hänga av sig själv.

Sylvia