Vattensjukt

Vi har en bit på en åkerkant som är väldigt sur det är sällan de ens går att slå gräset där. Kan vi odla något vattensugande där. Salix t.ex?

Anette

Odla Svarar: 

Ni kan pröva med olika sorters Salix, alltså pil. Ni kan ju sedan använda dessa antingen till att göra pilarbeten eller som bränsle.

Även al är bra på att växa på sådan mark.

Sylvia