våtmark

Ulla Weikert

Hej! Jag skulle vilja anlägga en liten våtmark på vår fritidstomt för att locka groddjur, insekter och fåglar. Alltså inte en damm! Hur ska man gå till väga vid anläggning och vad ska man tänka på t ex minimistorlek, djup, väderstreck, sol-skugga, val av våtmarksväxter etc.

Odla Svarar: 

Hej Ulla! Jag är inte säker på om du menar våtmark ändå. Det finns en hel del regler kring våtmarker och de kan du börja bekanta dig med på denna länk nedan. Flera bra skrifter har Jordbruksverket gett ut t.ex. om Småvatten och våtmarker i odlingslandskapet, Fåglar i odlingslandskapet mm. En viktig sak med en våtmark är att vattennivån ska variera ganska mycket under året för att växter som fått fäste inte ska klara sig och växa igen det hela. Man måste röja och underhålla vallar mm. En del jobb alltså. Kanske menar du bara att du vill få in vatten för att öka på djurlivet lite. Har du rinnande vatten så är det ju lätt att vidga det på ett ställe och då styrs ju val av platsen dit. Annars bör det vara sol en del av dagen i alla fall. Men det är inte det viktigaste utan du får de djur som gillar det läget du har för dammen. Själv har jag en enkel liten damm (platsgjuten med ordentlig armering, ca 0,5m djup på djupaste stället, ca 1,25m i diameter- alltså pytteliten) med flacka kanter och en del stenar i för att grodor ska gömma sig för katter o annat. Du kan naturligtvis anlägga den med dammduk istället. Denna lilla damm ger många plums av grodor samt fåglar som älskar att tvätta sig. Katterna och igelkottar dricker gärna där och säkerligen andra också. Jag byter vatten (vattnar ut det i rabatterna) några gånger /säsong och djuren hittar dit direkt igen. Fjärilar vill t.ex. ha grunda vatten i soliga vindskyddade platser. Fåglar chans att fly in i buskar intill osv. Läs på och anpassa anläggningen efter de djurliv du önskar gynna. Lycka till! Med vänlig hälsning Karin http://www.matniklas.se/vatmarksanlaggningens_juridiska.htm http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Ovrigt/G%C3%B6r%20en%20egen%20v%C3%A5tmark.pdf