Vårsol på tuja

Som jag förstår det är tujor väldigt känsliga för vårsolen, speciellt när det är tjäle i marken. Jag bor i Skåne där vi vanligtvis endast har tjäle under några dagar på våren. Är risken mindre då, eller måste tujorna ändå skyddas mot solen under våren?

Helena

Odla Svarar: 

Risken är mindre om man inte har tjäle, men är de nyplanterade, så skadar det inte att skydda om solen gassar på.

Sylvia