Varning för gift?

Hej! Varför kan ni inte påpeka en växts giftighet direkt i webbshoppen? Tänk på småbarnsföräldrar som kanske råkar köpa tex munkhätta?

Odla Svarar: 

Det är inte kutym att man på plantskolor och i övrig växtfäljning påpekar växters giftighet, det skulle vara ett jättejobb att ta reda på alla aspekter och eventualiteter för alla växter. Det är ju inte bara själva giftighet utan även mängden som avgör. Dessutom finns det allergiframkallande växter som inte är giftiga i sig, som björk.
  
Som förälder bör man ta reda vad man har för sorts växter. T.ex. Giftinformationscentralens växtlista är en utmärkt hjälp.

Odla har också skrivit mycket om giftiga växter, både i lexikon där vi alltid nämner om växten är giftig, på frågespalten och i flertal artiklar.  

Man får helt enkelt använda sunt förnuft och inte låta barn och husdjur smaka på växter som man inte vet om de är giftiga eller inte. 

Vi kommer dock att lägga en varningstext på de de mest giftiga vi säljer. Just nu är det munkhätta, sippor, vintergäck och liljekonvalj. 

Sylvia