Varför dör oxlarna?

Britt

Min son och sonhustru har köpt ett äldre hus i Skåne i trakten av Billeberga. Upp till huset leder en allé med oxelträd. En rad träd har dött och vi ser att en rad träd inte är friska. De sjuka träden har löven kvar, på stammarna finns orange fläckar. De verkar döende. Träden är uppskattningsvis 15-20 år gamla.

Vad kan det vara som dödar träden? Vågar man plantera nya träd på samma ställe? Finns det härdigare trädtyper än oxel?

Hur bär man sig åt för att konstatera varför träden dör?

/Britt

Odla Svarar: 

Det låter som om oxlarna har drabbats av svampangrepp, men jag kan inte säga vad det är för sort utan att titta direkt på träden.

Jag skulle nog ta dit en certifierad arborist (se Gula Sidorna efter Arborist/Trädvård) som får titta på oxlarna och eventuellt åtgärda problemet om det ännu går. Vissa arborister har tillstånd att använda preparat som privatpersoner inte får använda.

Är det frågan om honungsskivling så finns svampen inne i veden och den går tyvärr inte att åtgärda, det finns helt enkelt ingen bra behandling mot denna svamp.

Men som sagt, ta dit en arborist som får identifiera vad det är som har drabbat oxlarna.

Med vänlig hälsning Sylvia