Varför blir bladen gula

Har 3 st träd Prunus L Etna där bladen nu blir gula, är detta normalt?

Pernilla

Odla Svarar: 

Prunus laurocerasus 'Etna' är härdig i zon 1-3(4). Den är en vintergrön buske med läderartade blanka blad som inte bör bli gula. Men lagerhägg behöver ett vindskyddat läge för att inte skadas av tjältorka/torka och den får ju inte torka ut förstås. Trivs bäst i ler- och/eller humusrik jord, öka gärna humushalten om den står i torvhaltig "plantjord".

Sylvia